افزودن نظر جدید

همیشه در مقابل دشمن خودت را ضعیف نشان بده اما ضربه نهایی رو اهورا مزدا میزنه ودر حال زدن است .دین زرتشتی توان و ظرفیت رساندن آدمی به رستگاری را 100در صد دارد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.