افزودن نظر جدید

استعمار نو در گسترش سلطه خویش از دین بهره میبرد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.