افزودن نظر جدید

این هم فیلم گزارش BBC از سرعت بالای رشد اسلام در جهان: http://www.adyannet.com/fa/news/14555
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.