افزودن نظر جدید

elli گرامی ، قضاوت در باره ی امور جاری نیاز مند اطلاعاتی حداقلی است . در طول تاریخ اسلام همواره گفتگو و بحث و تبادل نظر در میان مسلمین وجود داشته و نظرات گوناگون همواره در حال تقابل و تعارض بودند . آنچنانکه با نگاهی به تاریخ اسلام ، صدها و هزاران فرقه ی کلامی و عقیدتی را مشاهده میکنیم . اما جامعه ی زرتشتی بسیار ادعای آزاد اندیشی دارد و عده ای ساده لوح نیز سخنان آنان را باور میکنند . در حالیکه در متن اوستا به صراحت حکم قتل همه ی کسانی که باورهای زرتشت را نمی پذیرند صادر شده است . و عملکرد اجمعه ی امروز زرتشتی نیز دقیقاً خلاف ادعاهای واهی آنان است .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.