افزودن نظر جدید

سلام. سمبل دو شاخ در آثار باستانی، نماد اسکندر مقدونی بوده است. این اسناد را ببینید: [https://www.adyannet.com/fa/news/14834]
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.