افزودن نظر جدید

کورش جانش را در راه منفعت طلبی فدا کرد و بخش اعظم زندگی خود را به تجاوز به دیگر سرزمین‌ها گذراند. فردوسی اگر ارزشی برای کورش قائل بود، در بین شاهان از او نام می‌برد. اما دریغ... شعر رستم فرخزاد هم فقط یک نقل قول است. این در حالی است که فردوسی از قول خود در شاهنامه، سعد بن ابی‌وقاص را مرد گرانمایه نامید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.