اعتقادات

انحرافات وبدعت های صوفی ها
11/05/1391 - 04:12

فرقه ی ضاله ی تصوف داراي انحرافات زیادي است که در اين جا تنها به ذكر مواردي از آن بسنده مي كنيم: 1. ولايت گريزي و پيروي از مكتب خلفاء...

نماز گنابادیه
11/04/1391 - 17:08

فرقه گنابادیه هر روز بدعتی در دین وارد میکند و یکی از این بدعتها نحوه نماز خواندنشان است.

جایگاه قطب در تصوف
11/02/1391 - 21:15

در فرقه گنابادیه قطب را بالاتر از معصومین دانسته و قائل به این مطلب هستند که ایه های قران در شان انها میباشد و باید در روز تولد اقطاب جشن گرفت.

صوفیه
11/01/1391 - 21:54

اقطاب گنابادیه با بدعتی که درست کردند از کلمه هو 121به جای بسم الله استفاده میکنند.

نور علی تاینده
11/01/1391 - 21:38

طبق فتوای جدید قطب فعلی گنابادیه نور علی تابنده دراویش جایز هستند گناه کنند.

برگ پائیزی
11/01/1391 - 21:18

فرقه گنابادیه و اسماعیلیه دارای 5 اشتراک عمده هستند که نشان دهنده انحراف شدید این دو فرقه و دوری از مکتب اهلبیت است.

غدیر
11/01/1391 - 20:01

ملاسلطان گنابادی در اجازه ملا علی گنابادی می نویسد: پوشیده نماند که هر یک از اولیای زمان حیات خود و در زمان مرگشان جانشین میخواهند که رشته دعوت قطع نشود و حکم (یا ایها الرسول) جاری باشد.

نعمت الله سنی دوازده امامی
11/01/1391 - 18:56

فرقه نعمت اللهی گنابادی كه گسترده ترین شبكه صوفی در ایران به شمار می رود, همانگونه كه از نام آن معلوم است, نسبت طریقتی خود را به نعمت الله ولی می رساند و ادعا دارد كه نعمت الله ولی از بزرگان عرفای شیعه به حساب می آید, ما دراین نوشته بحثی هر چند اندك در مورد مذهب و مسلك نعمت الله تقدیم می داریم

بدعت صوفیه
10/29/1391 - 06:29

بدعت امری است حادث که پس از زمان پیامبر پدید آمده است،صوفیه برای نظام دادن به تشکیلات خانقاهی و فرقه ای ناگزیر به نوآوری هائی شده اند

عقاید صوفیه
10/20/1391 - 12:39

هر یک از فرق صوفیه، آداب و احکام خاصی دارند که شاید بعضی از آنها در سایر فرقه ها دیده نشود. سعی کرده ایم که با بررسی عقاید انحرافی صوفیه بخشی از باطل آنها را برای شما آشکار کنیم.

شیطان
10/17/1391 - 22:25

یکی از انحرافات روشن سران تصوف دفاع آنان از ابلیس است، گاهی او را عاشق واقعی خدا می خوانند وگاهی او را رئیس الموحدین گویند و معتقدند از شدت علاقه به خدا به حضرت آدم (ع) سجده نکرد!

beyanvand
10/12/1391 - 18:50

دراویش می‌خواهند با یک حرکت سیاسی توپ را در زمین آقای هاشمی بیندازد، که قطعاً یکی از علت‌های آن این‌ست که می‌خواهند برای خود کسب مشروعیت کنند و فرقه‌ای را که در حال فرو ریختن است، بازسازی کنند.

مولوی
10/10/1391 - 10:19

علامه جعفری تحت عنوان منظره‌ی عاشورا از دیدگاه‌های مختلف می‌نویسد:
«درست است که حادثه‌ی نینوا و منظره‌ی بی‌نظیر عاشورا، یک حادثه و یک منظره بوده است ولی همین حادثه و منظره‌ی واحد را می‌توان از دیدگاه‌های گوناگون مورد درک و تماس قرار داد:

صفحه‌ها