اعتقادات

02/14/1393 - 10:24

از جمله شبهاتی که پیروان وهابیت، در مبحث اهل‌بیت به شیعه وارد می‌کنند این شبهه می‌باشد که فدک چیست و چرا غصب شده است؟ در این مقاله به بررسی و پاسخ این شبهه می‌پردازیم.

02/11/1393 - 17:45

از جمله شبهاتی که اهل سنت به شیعه وارد می‌کنند این شبهه می‌باشد که چرا شیعیان در مرجعیت علمی امامان خود به حدیث ثقلین استناد می‌کنند در حالی که این حدیث به دو صورت نفل شده است؟

02/11/1393 - 17:45

از جمله شبهاتی که پیروان وهابیت به شیعه وارد می‌کنند این شبهه می‌باشد که چگونه بر پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم ) صلوات می‌فرستید؟ در این مقاله به پاسخ این سوال می‌پردازیم.

02/10/1393 - 19:25

از جمله شبهاتی که پیروان وهابیت به شیعه وارد می‌کنند این شبهه می‌باشد که سخن گفتن فرشته با دخت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، چگونه قابل توجیه است؟ در این مقاله به بررسی و پاسخ این شبهه می‌پردازیم.

02/09/1393 - 19:14

یکی از شبهاتی که وهابیت به شیعه وارد می‌کنند این است که چرا شیعه تنها به احادیث روایت شده از اهل‌بیت عمل می‌کند؟ در این مقاله به بررسی و پاسخ این شبهه می‌پردازیم.

02/09/1393 - 00:21

از جمله شبهاتی که وهابیت به شیعه وارد می‌کنند این است که آیا امامت در مذهب شیعه امری موروثی است؟ در این مقاله به بررسی این شبهه می‌پردازیم

02/07/1393 - 19:16

از جمله شبهاتی که وهابیت به شیعه وارد می‌کند این است که می‌گویند: دلیل عصمت امامان شیعه چیست؟ در این مقاله به بررسی و پاسخ این شبهه می‌پردازیم

02/01/1393 - 01:26

مسلمانان در اصول اعتقادات اسلام با هم مشترکند، هر چند در شاخ و برگ‌ها و شرح بعضی از اصول، برداشت‌های مختلفی دارند، ولی نباید این اختلاف نظرها موجب درگیری میان مذاهب مختلف اسلامی شود، بلکه باید از طریق گفتمان صحیح، افکار را به هم نزدیک کرد. وهابیت به عنوان یکی از فرقه‌های انشعاب یافته از اسلام، خصوصیت‌هایی دارد که مورد نقد دیگر مذاهب قرار می‌گیرند. در این مقاله به نقد و بررسی برخی خصوصیت‌های وهابیون می‌پردازیم.

01/29/1393 - 20:36

یکی از شبهاتی که وهابیت به شیعه وارد می‌کنند، این است که می‌گویند: شیعیان بعد از اتمام نماز همراه با حرکت دستان خود، سه مرتبه می‌گویند: خیانت کرد، جبرئیل! در این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

01/23/1393 - 23:35

یکی‌ از شبهاتی که وهابیت به شیعه وارد می‌کنند این است که می‌گویند: بسیاری از سنت‌های رایج میان مسلمانان مانند توسل به اولیای الهی و طلب کمک از آنان بر این اساس استوار است که میان ما که در این جهان زندگی می‌کنیم و اولیای خدا که در جهان پس از مرگ به سر می‌برند، ارتباط برقرار است؛ این ارتباط چگونه است؟ تفصیل این مطلب در گرو چند مقدمه است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.

01/23/1393 - 21:17

از جمله شبهاتی که پیروان وهابیت به شیعه وارد می‌کنند این است که چرا شیعه مقام ائمه را بالاتر از صحابه پیامبر می‌داند.در این مقاله به بررسی و پاسخ این پرسش می‌پردازیم. منزلت و مقام تعدادی از صحابه پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله و سلم ) را هرگز نمی‌توان انکار کرد، زیرا آیات قرآن در فضیلت گروهی از آنان سخن گفته است. ولی باید توجه داشت که آنان گروهای گوناگونی بودند و از لحاظ مرتبۀ ایمان، با هم تفاوت داشتند. در این صورت چگونه می‌توان دربارۀ آنان به یک صورت داوری کرد.

01/22/1393 - 10:36

تقی الدین احمدبن عبدالحلیم معروف به ابن تیمیه، کسی است که افکار وهابیت از اعتقادات و آراء و تفکرات او سرچشمه می‌گیرد. وهابیان برای وی شخصیت علمی والایی قائلند و کتاب‌های فراوانی را نیز در تعظیم و تمجید او به رشته تحریر در آورده‌اند.اما با دقت در آراء و افکار وی می‌توان به وضوح به انحرافات فکری او پی برد.انحرافاتی که تا به امروز منشا فتنه های بزرگی در جهان اسلام شده و هنوز نیز دامنگیر بسیاری از مسلمانان است.

12/23/1392 - 21:55

مشکل بسیاری از انسان‌ها در عدم پذیرش حق و یا فرستادگان و رسولان پروردگار، عدم اعتقاد راسخ به خداوند و کلام او می‌باشد. در این میان بعضی از صحابه ،حتی با دیدن معجزه‌های فراوان و صدق گفتار ایشان مع ذلک هنگامی که پیامبر در پایان عمر خویش دستور به آوردن قلم و دوات برای نگارش وصیت نامه را دادند با جسارت به محضر ایشان، از آوردن قلم و دوات ممانعت ورزیدند.

12/22/1392 - 15:06

از جمله شبهاتی که پیروان وهابیت به شیعه وارد می‌کنند این است که آیا امامت کودکی مانند امام جواد، از نظر عقل قابل قبول است؟ در پاسخ به این سوال می‌گوییم: چه مانعی دارد که خداوند قادر و حکیم، برای مصالحی، در سن کودکی جسم و روان انسانی را به حد کمال برساند.

صفحه‌ها