اعتقادات

02/19/1393 - 20:22

از جمله شبهاتی که پیروان وهابیت به شیعیان وارد می‌کنند این شبهه می‎باشد که مردم از امام زمان(علیه السّلام) در زمان غیبت چه بهره‌ای می‌برند؟ در این مقاله به پاسخ این شبهه و پرسش خواهیم پرداخت.

02/18/1393 - 22:11

از جمله شبهاتی که پیروان وهابیت به شیعه وارد می‌کنند این شبهه می‌باشد که علّت غیبت حضرت مهدی (علیه السّلام) چیست؟ در این مقاله به پاسخ این شبهه بیان فلسفه غیبت آن حضرت می‌پردازیم.

02/18/1393 - 20:17

دوستان هوشیار باید متوجه باشند که اگر وهابیت، خشم و ناراحتی فاطمه‌ی زهرا سلام الله علیها را بپذیرند، و قبول کنند که آن حضرت از شیخین ( ابوبکر و عمر) خشمگین و غضبناک شده و با همین حال از دنیا رفته است، در واقع پذیرفته‌اند که اصل مشروعیت خلافت آنها دچار خدشه است و در حقیقت پذیرش این مطلب مساوی با اعتراف به کودتای سقیفه است.

02/18/1393 - 17:02

پاسخ شبهه ی برخی از اهل‌ سنت که آیا امام حسن عسکری ( علیه السّلام ) فرزندی داشته است؟.

02/14/1393 - 21:37

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ از جمله شبهاتی که پیروان وهابیت در مبحث اهل‌بیت به شیعه وارد می‌کنند این شبهه می‌باشد که آیا عقیدۀ شیعه دربارۀ اهل‌بیت، غلو آمیز است؟ در این مقاله به پاسخ این شبهه می‌پردازیم.

02/14/1393 - 10:24

از جمله شبهاتی که پیروان وهابیت، در مبحث اهل‌بیت به شیعه وارد می‌کنند این شبهه می‌باشد که فدک چیست و چرا غصب شده است؟ در این مقاله به بررسی و پاسخ این شبهه می‌پردازیم.

02/11/1393 - 17:45

از جمله شبهاتی که پیروان وهابیت به شیعه وارد می‌کنند این شبهه می‌باشد که چگونه بر پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم ) صلوات می‌فرستید؟ در این مقاله به پاسخ این سوال می‌پردازیم.

02/11/1393 - 17:45

از جمله شبهاتی که اهل سنت به شیعه وارد می‌کنند این شبهه می‌باشد که چرا شیعیان در مرجعیت علمی امامان خود به حدیث ثقلین استناد می‌کنند در حالی که این حدیث به دو صورت نفل شده است؟

02/10/1393 - 19:25

از جمله شبهاتی که پیروان وهابیت به شیعه وارد می‌کنند این شبهه می‌باشد که سخن گفتن فرشته با دخت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، چگونه قابل توجیه است؟ در این مقاله به بررسی و پاسخ این شبهه می‌پردازیم.

02/09/1393 - 19:14

یکی از شبهاتی که وهابیت به شیعه وارد می‌کنند این است که چرا شیعه تنها به احادیث روایت شده از اهل‌بیت عمل می‌کند؟ در این مقاله به بررسی و پاسخ این شبهه می‌پردازیم.

02/09/1393 - 00:21

از جمله شبهاتی که وهابیت به شیعه وارد می‌کنند این است که آیا امامت در مذهب شیعه امری موروثی است؟ در این مقاله به بررسی این شبهه می‌پردازیم

02/07/1393 - 19:16

از جمله شبهاتی که وهابیت به شیعه وارد می‌کند این است که می‌گویند: دلیل عصمت امامان شیعه چیست؟ در این مقاله به بررسی و پاسخ این شبهه می‌پردازیم

02/01/1393 - 01:26

مسلمانان در اصول اعتقادات اسلام با هم مشترکند، هر چند در شاخ و برگ‌ها و شرح بعضی از اصول، برداشت‌های مختلفی دارند، ولی نباید این اختلاف نظرها موجب درگیری میان مذاهب مختلف اسلامی شود، بلکه باید از طریق گفتمان صحیح، افکار را به هم نزدیک کرد. وهابیت به عنوان یکی از فرقه‌های انشعاب یافته از اسلام، خصوصیت‌هایی دارد که مورد نقد دیگر مذاهب قرار می‌گیرند. در این مقاله به نقد و بررسی برخی خصوصیت‌های وهابیون می‌پردازیم.

01/29/1393 - 20:36

یکی از شبهاتی که وهابیت به شیعه وارد می‌کنند، این است که می‌گویند: شیعیان بعد از اتمام نماز همراه با حرکت دستان خود، سه مرتبه می‌گویند: خیانت کرد، جبرئیل! در این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

صفحه‌ها