پلورالیزم در اندیشه شاه نعمت الله ولی

پلورالیزم در اندیشه شاه نعمت الله ولی
مولف: محمد صادق محسن زاده
در این کتاب واژه‌هایی همچون پلورالیسم و نعمت ا... ولی که گفتار اول این فصل عهده‌دار بیان این مطلب می‌باشد.
در گفتار دوم، سابقه پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این بخش دو کتاب مرتبط با این تحقیق مورد نقد قرار گرفته است. همچنین امتیاز نوشته حاضر نسبت به منابع مذکور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
در گفتار پایانی این فصل به ضرورت و اهمیت عنوان مورد نظر پرداخته شده و این نکته بیان می‌شود که چرا باید در مورد اندیشه نعمت ا... ولی تحقیق کرد واندیشه پلورالیستی او را مورد نقد قرار داد.

*******

لازم به ذکر است نویسنده در این تحقیق به نسخه قدیمی دست یافت که این نسخه مربوط به یکی از کتابخانه های کشور همسایه بنام ملنی کابته می باشد.
برای دیدن نسخه قدیمی کلیک کنید.

آدرس نسخه های درایران کتابخانه گلپایگانی ۲۴/۷۹-۴۷۷۹/۳تهران شورا کتابخانه مجلس ۱۴۱۹۰ رساله پنجم
دانشکاه تهران شماره۴۷۳۴ رساله هشتم
فهرست وازه دست نوشته های ایران دنا جلد ۲ ص ۶۵۱
فهرست گان نسخه خطی ایران جلد ۶ ص ۴۸۰
دقت کنید تاریخ تولد شاه نعمت الله را یکی از فرزندان منسوب به او در کتاب تصوف ایران ۷۳۱ می گوید ولی در این نسخه نعمت الله می گوید ۵۸۰ بوده است؛ که باید دید تولدش چه زمانی بوده و چرافرزند منسوب به او و مدعی خرقه از جانب او نعمت الله را نزدیک به زمان خود خوانده ؟!

دوم اینکه در این نسخه نعمت الله ولی برای ظهور امام زمان وقت تعیین می کند و می گوید سال ۱۳۸۰ سال ظهور امام زمان است.

  همانطور که دوستان مستحضرند به هر تاریخی حساب کنید این تعیین وقت دروغه و احادیث کذب الوقاتون که مورد تایید علمای شیعه هست نیز دلیل دیگری بر گذب این گذاب سالکان طریقت؛ نعمت الله ولی می باشد.

 

دریافت فایلحجم فایل
PDF icon پلورالیزم در اندیشه شاه نعمت الله و لی 1.45 مگابایت