انفجار بزرگ در مسجد تاريخي براثا

17. انفجار بزرگ در مسجد تاريخي براثا:
در عمليات انتحاري هجدهم فروردين 1385 در مسجد تاريخي براثاي بغداد، بيش از 69 نفر كشته و 130 نفر زخمي شدند(1).
پاورقي ها: --------------------------------------------------------------------------
(1) روزنامه ايران، 19 فروردين 1385، صفحه بين الملل.