پائولو کوئلیو،

پائولو کوئیلو با افکاری انحرافی
05/06/1401 - 12:25

پائولو کوئلیو سبک و روش زندگی را تبلیغ می کند که در آن سکس و روابط جنسی کاملا آزاد است. در کتب وی مصرف انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی، روسپی گری، آزادی بدون قید و شرط (حتی ظلم کردن) نه تنها عیب نیست بلکه متعالی است و روشی است که فرد با انجام آن، به آرزوها و افسانه شخصی خود می رسد.