نور علی تابنده

قانون
08/01/1401 - 07:47

یکی از توصیه های نورعلی تابنده به مریدان خویش، رعایت قوانین جامعه است اما در سیره عملی نورعلی تابنده آن که دیده نمی شود رعایت قوانین جامعه است و درگیر کردن مریدان خویش با نیروهای امنیتی کشور بود. چنانچه در حادثه خیابان پاسداران تهران که منجر به شهادت 3 نفر از نیروهای انتظامی و یک نفر بسیجی دلاور گردید.

02/04/1400 - 09:01

نورعلی تابنده قطب پیشین فرقه منحرف گنابادیه، که بارها در مسائل دینی و فقهی اذعان به بی‌سوادی و بی‌اطلاعی خودش کرده و با این حال مدام فتاوای جالب توجه صادر می‌کند، بدعت را به همین بسنده نکرده و عنوان می‌کند، زنانی که عذر شرعی دارند نمی‌توانند درویش شوند! اگر درویشی مسلمانی‌ست، این بدعت از کجا آمده؟! چون نداشتن عذر شرعی برای بانوان، حتی شرط تشرف به اسلام هم نمی‌باشد.