نقد تفکرات پائولو کوئلیو

صدا و سیما, سریال پنجره, راز, دونالدوالش, معنویت های کاذب
04/20/1401 - 13:47

از نظر مباحث فنی و شکلی، صدا و سیما از کارشناسان و افراد خبره ای برخوردار است، اما از کارشناسانی که در حوزه معرفتی و محتوایی از علمیت لازم برخوردار باشند کمتر بهره برده است؛ به همین خاطر قدرت لازم در رقابت و تحلیل در مقابل آثار سینمایی تولید شده در ترویج معنویت های انحرافی را دارا نبوده و نتوانسته محصولات قابل قبول و شاخصی به جامعه هدف ارائه دهد.

05/11/1396 - 19:13

تکرار یاس و ناامیدی و ترسیم جهان تاریک در داستان‌های پائولو کوئلیو این احتمال را شدت می‌دهد که وی در صدد تثبیت این تفکر در بین مخاطبینش است. وی همچنین قاعده جبر را برای هستی صادق می‌داند و معتقد است که قوای خیر که از ناحیه‌ی خداوند است در مقابل نیروهای شر ناتوان و ناکارآمد است.