مطالعات پسااستعماری

حملات آلمان به مطالعات پسااستعماری در حمایت از صهیونیست ها
10/08/1401 - 15:45

دولت آلمان در حمایت همه جانبه و بی قید و شرط از رژیم صهیونیستی، حملات و برخوردهای نامناسبی با متفکران و هنرمندان پسااستعماری دارد. از تخصیص بودجه های حمایتی به پروژه هایی که در این عرصه فعال هستند، خودداری می کند.