محمود حلبی

انجمن حجتیه
01/08/1403 - 22:42

یکی از اشکالات وارده بر انجمن حجتیّه، عدم اعتقاد آنان به ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی قبل از ظهور امام زمان عجّل‌الله‌فرجه است. آنها می‌گویند که باید منتظر بود تا حاکم الهی معصوم ظهور نموده و تشکیل حکومت اسلامی دهد.حضرت آیت‌الله مصباح در پاسخ به این ادعای انجمنی‌ها فرمودند چرا برای تصرف در اموال امام صبر نمی‌کنید تا امام زمان بیاید؟!

قرآنیون
10/27/1402 - 09:24

انجمن خیریه حجتیه مهدویه در سال 1335 تأسیس شد و برای حفظ موجودیت خود، از شرکت در فعالیت‌های مبارزاتی ضد رژیم شاه پرهیز می‌کرد و رهبران آن همواره سعی می‌کردند که ارتباط حسنه‌ای با ساواک داشته باشند؛ در اسناد به دست آمده از ساواک، مواردی موجود است که این رابطه را نشان می‌دهد.

امامت
01/13/1402 - 14:47

حضرت امام خمینی (ره) در تلاش بودند تا علمای منفعل را یکی یکی نسبت به اقدامات ضد اسلامی رژیم پهلوی آگاه کرده و به اعتراض و شکستن سکوت دعوت کنند که برخی به این اقدام امام لبیک گفته و نسبت به اقدامات ضد اسلامی پهلوی موضع گرفتند؛ اما برخی مانند شیخ محمود حلبی مؤسس انجمن حجتیه و سایر رهبران انجمن حجتیه نسبت به این اقدامات ضد اسلامی پهلوی، هیچ موضعی نگرفتند.