قانون جذب، راندا برن، راز

11/30/1402 - 07:36

سال‌هاست که قانون جذب در کشور ما و بلکه در دنیا مشهور شده است. تاکنون هیچ مقاله و اثر علمی در خصوص قانون بودن، نظریه و فرضیه بودن قانون جذب در محافل علمی ارائه نشده است.

انحرافات قانون جذب
10/12/1402 - 11:49

مدعیان قانون جذب بر این باورند که این قانون همیشه فعال بوده و تجارب و شرایط هر فرد را بر اساس افکار غالب و تمایلات و انتظاراتش، رقم می‌زند. مدعیان اصلی این قانون معتقدند: افکار انسان می‌تواند به‌طور مستقیم بر سلامت او تأثیر گذاشته و این به خاطر قانون جذب است. در منطق آنها کل زندگی انسان تجلی افکاری است که در ذهنش جریان داشته و او می‌تواند به واسطه جذب افکار مثبت، تمامی آنها را در عالم خارج عینیت ببخشد.