عزاداری اهل بیت

06/27/1396 - 21:05

یکی از شبهاتی که وهابیت بر مکتب اهل بیت وارد می کنند این که عزاداری سابقه ای در زمان پیامبر و اهل بیت ندارد بنابراین عزاداری برای امام حسین بدعت است. این در حالی است که بنابر نقل منابع تاریخی و روایی معتبر، پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) در شهادت حمزه سید الشهدا با صدای بلند گریه کردند تا جاییکه از حال رفتند.

06/27/1396 - 21:04

دشمنان مکتب تشیع می‌گویند: در زمان پیامبر و اهل بیت، فرهنگی به نام عزاداری برای اباعبدالله الحسین مطرح نبوده است و این شیعیان هستند که عزاداری را مرسوم کرده‌اند. در پاسخ می‌گوییم فرهنگ عزاداری در کتاب‌های حدیثی شیعه به قدری نقل شده است که به جرأت می‌توان ادعای تواتر کرد. حتی پیامبر گرامی اسلام نیز عزاداری کرده است.

09/12/1393 - 22:08

یکی از شبهات وهابیون علیه شیعه، که در سایت‌های مختلف وهابیت به صورت گسترده مطرح شده است، پوشیدن لباس سیاه در عزاداری‌ها است. آن‌ها مدعی‌اند که در منابع شیعه،‌ روایات متعدد در مذمّت لباس سیاه وارد شده که آن را لباس دوزخیان،‌ فرعونیان و عباسیان (دشمنان اهل بیت)‌ شمرده است.‌ از طرفی، طبق روایات، رسول خدا...