سنی آمریکایی

تشیع لندنی
11/09/1402 - 12:03

دشمنان اسلام و مسلمین، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و گسترش پدیده بیداری اسلامی، احساس خطر کرده و برای مقابله با این پدیده، اقدامات مختلفی را شروع کردند؛ از جمله اینکه افرادی راحمایت کردند تا پروژه تفرقه‌افکنی را کلید بزنند؛ در یک سو شیعیان تندرو و افراطی و در سوی دیگر اهل‌سنت افراط‌‌گرا و تکفیری را قرار دادند تا با آتش افروزی دینی میان سنی و شیعه، مقدمات یک جنگ تمام عیار بین مسلمانان را فراهم آورند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/12/1401 - 11:05

با توجه به نفوذ استعمار در کشورهای اسلامی و ایجاد تفرقه و اختلاف بین مذاهب اسلامی، وظیفه علما و نخبگان جهان اسلام این است که بسترهای تقریب و وحدت جهان اسلام را فراهم کنند و از هرگونه اختلاف بپرهیزند. امید است که جامعه نخبگانی جهان اسلام در زمینه ایجاد تقریب میان مذاهب اسلامی موفق باشد.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
08/11/1401 - 08:00

بعد از ظهور پدیده داعش در جهان اسلام و ارائه چهره ای خشن از اسلام، توجهات بسیاری در جهان اسلام جلب مذهب تشیع به عنوان یکی از بزرگترین دشمنان داعش شد و فرصت بسیار عالی برای تبلیغ مذهب گرانسنگ تشیع فراهم شد، اما صهیونیسم جهانی که نگران این اتفاق بود، فرق انحرافی شیعه مانند تشیع لندنی را برای مقابله با شیعه اصیل تقویت و حمایت کردند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/08/1401 - 14:00

جریان افراطی و شیعه نمای تشیع لندنی فعالیت های افراطی دارد و این فعالیت ها نتیجه ای جز ریختن خون شیعیان بی گناه و خوشحالی دشمنان اسلام و شیعه را در پی ندارد. مثلاً بزرگان وهابی بابت نشر یک کتاب از فرقه شیرازی تشکر کردند و عنوان داشتند که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جوانان وهابی در حال گرویدن به تشیع بودند، اما نشر این کتاب موج شیعه‌ گرایی را میان وهابیون خاموش کرد.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/08/1401 - 13:43

جریان افراطی و شیعه نمای تشیع لندنی که خود را مدعی گرفتن انتقام خون همه معصومین‌ (ع) می دانند، در شرایطی که دشمنان اسلام به دنبال نابودی مسلمانان به ویژه شیعیان هستند، با همه توان خویش، تلاش می‌کنند تا ضمن ایفای نقش در ترویج تفرقه میان امت رسول الله‌ (ص) خود را به عنوان نماد تشیع به جهانیان معرفی کنند.

دستور قران بر وحدت با تکیه برمشترکات
08/03/1401 - 15:35

جریان افراطی شیعه نمای تشیع لندنی که خود را مدعی گرفتن انتقام خون همه معصومین‌ (ع) می‌داند، در این شرایط که دشمنان اسلام به دنبال نابودی مسلمانان، به ویژه شیعیان هستند، با تمام توان خویش تلاش می‌کند تا ضمن ایفای نقش در ترویج تفرقه میان امت رسول‌الله‌ (ص) خود را به عنوان نماد تشیع به جهانیان معرفی کند.