سرکشی نتانیاهو

عدم خوش‌بینی صهیونیست‌ها به بقاء حکومت یهودی
12/16/1401 - 09:33

سرکشی‌های کابینه نتانیاهو و عبرت‌ گیری از دو حکومت یهودی سابق از یک سو و پیشرفت عملیات‌های فلسطینی‌ها از سوی دیگر باعث شده مقامات صهیونیستی، چندان به بقای دولت یهودی خوش‌ بین و امیدوار نباشند.