زندگی معنوی

فضای مجازی و معنویت
11/25/1401 - 18:06

در نمایشگاه فناوری‌های محتوای فضای مجازی تهران، بازی رایانه‌ای و انیمیشنی مشاهده نمی‌شود که حول محور سبک زندگی معنوی باشد؛ انیمیشن یا بازی رایانه‌ای که نشان دهد یک فرد در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی معنوی، چه رویکردی باید داشته باشد.

شخصیت نابهنجار, مدعیان معنویت, ملاک تشخیص مدعیان دروغین, اوشو
05/27/1401 - 11:00

همه انسانها دچار مشکلاتی در زندگی خود هستند و با تحمل سختی و صبر و خود سازی به زندگی معنوی دست می یابند اما نکته اینجا است که هیچ وقت اساتید معنوی واقعی در مقابل مشکلات شکست نمی خورند. آن ها سختی های زندگی را پله های رشد معنوی قرار می دهند ولی اکثر پدیدآورندگان شبه معنویت های جدید در سختی های زندگی شکست خورده و دچار یأس و نامیدی شده اند و مشکلات روحی و روانی برایشان پیش آمده است.