زندگی

02/24/1403 - 09:34

انسان برای رسیدن به یک زندگی موفق و معنوی، باید به داشته‌های خود اهمیت داده و تجربه‌های معنوی که در طول زندگی برای او به‌وجود می‌آید را علاوه بر حفظ کردنشان، تقویت و ارتقاء نیز بدهد.

نحس و سرشار از انرژی منفی
02/19/1403 - 12:57

برخی افراد، لبریز از انرژی منفی هستند. دائماً ناامید هستند و این یأس را به دیگران منتقل می‌کنند. یکی از راه‌های آرامش، دوری جستن از این کسان است. رسانه‌های فارسی‌زبان انگلیسی و آمریکایی نیز چنین هستند.

اهل حق
11/09/1401 - 10:38

در میان باورمندان به تناسخ و دونادون، رنگ و بوی کمی از حضور خدا و اعتقاد به او در زندگی احساس می‌شود و عمل صالحی که این افراد انجام می‌دهند، برای رضای خدا نیست و برای بازخورد طبیعی آن، در زندگی در این جهان است.

اهل حق
11/06/1401 - 16:24

فرقه اهل حق درباره زندگی پس از مرگ به گونه ای از تناسخ یعنی دونادون معتقد است. یکی از دلایل باورمندی به عقیده تناسخ و دونادون، در میان باورمندان به این عقیده، ادعای وجود خاطراتی از زندگی پیشین دون قبلی، برای برخی از افراد می باشد.