رأی دادن

03/31/1403 - 10:28

آیا مردم حاضرند در قبال دریافت مبلغی رأی خود را بفروشند؟ در این ویدیو پاسخ مردم را می‌شنویم.

03/22/1403 - 09:39

شرکت در انتخابات بهترین و مهم‌ترین راهی است که یک ملت می‌تواند توسط آن، حقوق اجتماعی خود را مطالبه کند.

03/10/1403 - 09:10

امروزه دشمنان ایران، مردم را  تشویق به رأی ندادن می‌کنند و ما نباید آن عملی که آنها می‌خواهند را انجام دهیم؛ زیرا این عمل به نوعی همکاری با دشمنان محسوب می‌شود.

03/09/1403 - 14:11

فرایند انتخابات در کشورهای مختلف ...

انتخابات
03/09/1403 - 12:55

حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش، حاكم ساخته است. هیچ ‌كسی نمی‌‏تواند این حق الهی را از انسان سلب كند؛‌ اگر برای خود و خواست خود ارزش قائلیم، باید از این حق استفاده کنیم. حقی که اگر در برخی از کشورهای همسایه بودیم، می‌بایست برای آن می‌جنگیدیم.

به این پنج نفر رأی نمی دهم
03/07/1403 - 15:13

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ به این پنج نفر رأی نمی‌دهم چون نیستند؛ به کسانی رأی می‌دهم که مرام و منش این پنج نفر را داشته باشند. انقلابی، جهادی، ولایی، متخصص و متعهد باشند.

03/07/1403 - 15:10

 چرا باید رأی بدیم؟ .....