دیبورا لیپستادت

تمجید آمریکا از تغییر سیاست عربستان در قبال یهودیان
04/27/1401 - 10:47

دیبورا لیپستادت، فرستاده ویژه آمریکا در امور مقابله با یهودستیزی اظهار کرد، عربستان در رویکرد و برخورد خود با رژیم صهیونیستی تغییر زیادی کرده است.