تعیین خلیفه

03/21/1397 - 16:08

سید جمال الدین اسدآبادی نگاه تجلیلی به شیعه دارد، ولی معتقد است مسائل اختلافی همچون خلافت پس از پیامبر در حال حاضر نباید مطرح شود.

03/03/1397 - 09:47

أحمد بن حنبَل، یکی از امامان چهارگانه فقهی اهل سنت است، او از خواص اصحاب شافعى بوده و پيوسته ملازم وى بود. نَسَب او به ذُوالثدیه رئيس خوارج منتهى مى‏‌گردد، دو مورد از عقاید احمد بن حنبل که در بین باقی عقایدش شاخص است، یکی جریان قدم و حدوث قرآن و دیگری نقش او در عقیده تربیع خلفا در بین اهل سنت.

02/29/1397 - 22:16

ابن‌حجر با تمسک به فراز اخیر روایت دوازده خلیفه یعنی «کلهم یجتمع علیه الناس» بر قول خود پافشاری کرده و مدعی است که بر لیست اسامی خلفای مورد عقیده وی، اجماع صورت گرفته است. این در حالی است که ضمن اعتراف علمای اهل‌سنت بر ضعف روایت، اجماعی بر اسامی مذکور اقامه نشده است.

01/03/1397 - 17:02

از نگاه شیعیان امامت دنباله‌روی نبوت رسولان است و این مهم در کتب اهل‌سنت نیز آمده است. اهل‌سنت از آن‌‌جا که نتوانستند اصل روایت حامل بشارت به دوازده امام را رد کنند، در صدد توجیه این روایت برآمده و با بهانه تراشی به دنبال تطبیق آن بر حاکمان جائر هستند.

10/06/1396 - 10:24

بزرگان اهل سنت در کتب و تالیفاتشان حدیثی از پیامبر اکرم را به عبارات مختلف بیان داشته‌اند که حضرت فرمود خلفای امت من دوازده نفرند و همگی آنان از قریش هستند. ظاهر این حدیث با روایاتی که در کتب مذهب امامیه وارد شده تطبیق میکند چرا که این دوازده نفر همگی از اهل بیت پیامبرند و برخی از بزرگان اهل سنت به آن اشاره کرده‌اند اما برخی از مغرضین طبق روایت جعلی کسان دیگر را معرفی کرده‌اند

06/15/1396 - 12:33

شبهه‌ای مطرح شده است که اگر موضوع غدیرخم، نصب سياسی است، پس آیاتی که در آن به پيامبر دستور داده شده که در اداره دنيای مردم با آنان مشورت کند، چگونه توجيه می‌‌شود؛ جواب این شبهه این است که برخی امور فقط به‌دست شارع است و حتی خود پیامبر(ص) هم نمی‌تواند از پیش خود و بدون وحی، امری را صادر نماید، چه برسد به اینکه به مردم بسپارد.

10/23/1393 - 08:45

چه کسی می‌گوید که اگر پیامبر جانشین تعیین می‌کرد اختلاف در بین امت به وجود می‌آمد؟ آیا با انتخاب کسی مثل امام علی( علیه السلام) که به کتاب و سنت رسول الله آگاه است، اختلاف پیش می‌آید؟ به اقرار کتب اهل سنت و طبق رواياتشان در صورتی که اجازه می‌دادند که امام آن طور که باید حکومت کند، مردم به راه راست هدايت مي‌شدند. در ادامه چند حدیث درباره این موضوع...