تخریب بقیع

تخریب بقیع، داغی جانکاه بر قلوب مسلمین
02/20/1401 - 11:33

زیارت قبور اهل بیت (علیهم السلام) یکی از کارهای مهمی است که شیعیان و اهل سنت به هدف قصد قربت به انجام آن اهتمام دارند؛ اما مفتیان وهابی که باید آنان را نتیجه تفکرات ابن تیمیه دانست، با صدور فتوا به تخریب قبور مطهر ائمه معصومین (علیهم السلام) و اولیاء الهی، پرده از خباثت خود برداشته‌اند. این در حالی است که بزرگان اهل سنت به زیارت قبور اهل بیت (علیهم السلام) اهتمام داشته‌اند.

زیارت قبور و فتاوای ابن تیمیه به قتل و کشتار
02/18/1401 - 11:54

زیارت قبور انبیاء و اولیای الهی یکی از سنت هایی است که در میان مسلمانان از قدیم الایام تاکنون رایج بوده است. مسلمانان با هدف تکریم اهل بیت (ع) و به قصد تقرب به خدای متعال در حرم های مطهر ائمه معصومین (ع) حضور پیدا می‌کردند؛ اما ابن تیمیه حرانی تئورسین وهابیت با صدور فتوا دستور به قتل و کشتار کسانی که قصد زیارت قبور مطهر داشتند داده است.