انتخابات بیت العدل

04/24/1403 - 06:20

فرزانه ثابتان از اعضای تشکیلات بهائیت مدعیه که بهائیت چون مخالف عالِم، قشر روحانی و مرجع تقلیده، مسلمون‌ها به مخالفت باهاش پرداختند.

این در حالیه که:

عرفان ثابتی, انتخابات بیت العدل, طرد در بهائیت
12/22/1402 - 11:43

پس از برگزاری موفق انتخابات در ایران و شکست پروژه تحریم، جریان‌های معاند مثل بهائیت، عقده‌گشایی خود را با زیر سؤال بردن سلامت انتخابات به نمایش گذاشتند.

اعضای بیت العدل اعظم, تناقضات بهائیت, انتخابات بیت العدل
02/09/1402 - 14:27

سایت خبری تشکیلات بهائیت BWNS دوم اردیبهشت 1402 ش، از پذیرش استعفای دو عضو بیت‌العدل خبر داد. سابقه بیت العدل نشان داده که بر خلاف شرط عصمتی که برای اعضای بیت العدل لازم برشمرده شده، تعویض اعضاء بخاطر کهولت سنّ آنان و فقط از میان مردهای با سابقه در ارگان‌های بلند پایه‌ی بهائی، آن هم به واسطه انتخابات نمایشی صورت می‌پذیرد.

02/18/1400 - 09:49

در انتخابات بیت العدل کاندیدی وجود ندارد، هیچ تبلیغات و مناظره‌ای برگزار نمی‌شود. آراء مخفیانه است. شمارش آراء مخفیانه است. کسی از درصد آراء مطلع نخواهد شد. مجری انتخابات هیأتی است که بیت العدل تعیین می‌کند. هیأت نظارت بر انتخابات را نیز بیت العدل تعیین می‌نماید. نتیجه‌ی نهایی را نیز خود بیت العدل اعلام می‌کند. کسی هم حق اعتراض به نتیجه را نخواهد ندارد!