اسلام پژوهی

دشمن شناسی، امید آفرین است
12/01/1401 - 15:54

بررسی ابعاد اسلام پژوهی در اسرائیل، یک نوع دشمن شناسی و شناخت اهداف دشمن است که نتیجه آن برای ما، امیدبخش است. وقتی ابعاد فعالیت دشمن را رصد کنیم، متوجه بالا بودن سطح کیفی و کمی ارزش‌های خودمان می‌شویم. وقتی می‌بینیم در اسرائیل، دانشگاه‌های اسلام پژوهی وجود دارد، برایمان سؤال می‌شود، چرا باید این‌قدر اسلام برای آنها ارزش داشته باشد که دانشگاه‌های مستقلی به آن اختصاص بدهند.

اسلام پژوهی در اسرائیل
01/25/1400 - 11:49

امروزه نگاه بیرونی به یک دین یا مذهب، از جمله مطالعات و تحقیقات رایج در جهان است و بسیاری از خاورشناسان و مستشرقان، در راستای مطالعات و تحقیقات شرق‌شناسی، به تحقیق و بررسی در زمینه دین اسلام و مذاهب آن روی آورده‌اند.