ازدواج فاطمه و علی

05/01/1399 - 19:15

هنگامی‌‌که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فاطمه (علیها السلام) را به همسری علی (علیه السلام) درآورد، ازجمله جهازی که به او داده‌شده بود، تختی بندی بود که بندهایش طناب‌های لیفی بود و متکایی که از لیف خرما انباشته بود و ظرفی چرمین برای آب خوردن و مشکی برای آب اندوختن، و اطراف خانه را با شن نرم هموار کردند.

05/01/1399 - 09:18

ابوبکر و عمر از طریق دخترانشان عایشه و حفصه، فاطمه (علیها السّلام) را برای خود خواستگاری کردند؛ اما پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) پاسخ مثبت ندادند. تا اینکه حضرت علی (علیه السلام) فاطمه را از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) خواستگاری کرد و رسول خدا پاسخ مثبت دادند و برای مولا علی و حشرت فاطمه (علیهما السلام) دعای خیر کردند.

05/01/1399 - 03:39

ابوبکر و عمر اولین اشخاصی بودند که از طریق دخترانشان به خواستگاری فاطمه آمدند، اما جواب پیامبر به هر دو منفی بود. پس از آن‌که ابوبکر و عمر از این ازدواج مأیوس شدند، به خدمت علی آمدند و گفتند: یا علی! تو به خواستگاری فاطمه برو! هنگامی‌که علی به خواستگاری فاطمه آمد، پیامبر بسیار خوشحال شد و جواب مثبت داد.