آمریکای لاتین

رشد چشم‌ گیر صهیونیسم ستیزی در آمریکای لاتین
08/19/1401 - 17:30

در بدو شکل گیری رژیم صهیونیستی، بسیاری از حامیان اصلی این رژیم از کشور‌های آمریکای لاتین بوده ‌اند اما در سال های اخیر رویکرد دولت ‌های این منطقه نسبت به رژیم صهیونیستی تغییر کرد. اقدامات ضد صهیونیستی در این منطقه رشد چشم‌ گیری داشته و دولت ‌های مخالف با این رژیم روی کار آمدند.

09/11/1393 - 19:55

آمريكاى لاتين پر جمعيت‌ترين منطقه مسیحی نشین دنياست كه اكثريت آن‌ها كاتوليك هستند. مبلغان مسيحى اروپايى فعاليت‌هاى مذهبى خود را هم‌زمان با فتح سرزمین‌های جديد آغاز كردند و با تمام شيوه‌هاى ممكن اعم از تطميع، تهديد، قتل عام و... به مسیحی سازی ساكنان منطقه روى آوردند. اما بعدها، به دنبال استقلال كشورهاى آمريكاى لاتين از اسپانيا در آغاز قرن نوزدهم میلادی به تدريج ...