آرش آبایی

دلایل آبایی  برای عدم وجود مناظره بین ادیانی در تاریخ یهود
04/13/1401 - 10:34

مهندس آرش بابایی، 4 ویژگی وابستگی شدید سرزمینی، تبعید و مهاجرت یهودیان، جهانی نبودن آیین یهودیت و اولویت ایمان گروی بر عقل گروی را مهم ترین مانع مناظره و گفت و گوی بین ادیانی در تاریخ یهود دانسته است.

یهودیان ایران
02/27/1401 - 14:03

این ادعا که یهودیان ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ توسط آخوندهای شیعه و پیروانشان تحت آزار قرار گرفتند، ادعایی بی اساس است؛ زیرا زندگی یهودیان در حکومت جمهوری اسلامی ایران و اظهارات رهبران یهودیان مخالف این ادعا است.