احکام نجاست و طهارت در بهاییت

  • 1392/02/05 - 18:32
ميرزا با اينکه برخلاف بهداشت و برخلاف نظافت و طهارت، نجاسات را طاهر دانسته است، تازه منت بزرگي هم بگردن پيروان خود گذاشته و ميگويد: اين حکم رحمتي است از جانب پروردگار جهان درباره مردم، و شما بايد خدا را سپاسگزاري کنيد، و در مقابل اين آزادي خرم و خندان گرديد
احکام طهارت و نجاست در بهاییت

جناب ميرزا در مسئله طهارت تحت تأثير افکار مردم ظاهر پرست و بيخرد امروز واقع شده، و براي جلب توجه افراد لجام گسيخته و بي‏ قيد و بي‏ مبالات: موضوع نجاست را از ميان برداشته، و تمام اشياء را در بحر طهارت غوطه‏ ور ديده، و بجز عنوان کثافت و ناتميزي مفهومي براي نجاست قائل نميشود.  
جناب ميرزا براي جلب توجه افراد بي ‏قيد و بي‏ مبالات، موضوع نجاست را از ميان برداشته و تمام اشيا را در بحر طهارت غوطه ‏ور ديده و  به جز عنوان کثافت مفهومي را براي نجاست قائل نمي‏شود. مي‏گويد:  
«و کذلک رفع الله حکم دون الطهارة عن کل الاشياء و عن ملل اخري موهبة من الله انه لهو الغفور الکريم قد انغمست الاشياء في بحر الطهارة في اول الرضوان اذ تجلينا علي من في الامکان باسمائنا الحسني و صفاتنا العليا هذا من فضلي الذي احاط العالمين.» (1) .  
همچنين خداوند برداشته است حکمي را که به جز طهارت است از تمام اشيا و از ملتهاي ديگر به خاطر موهبت و بخشش خداوند و او بخشنده و کريم است و همه‏ي اشيا در درياي طهارت فرورفته ‏اند در اول رضوان به سبب آن چه ما تجلي کرده‏ايم به اسما و صفات خودمان بر ممکنات و اين فضيلتي است از جانب پروردگار محيط.  

بنابراين ديگر هيچ چيز نجسي در دنيا وجود ندارد. حتي بول و غائط انساني و سگ و خوک و ... در همین کتاب آمده است :  کذلک رفع الله حکم دون الطهاره عن کل الاشیاء این چنین خداوند ، حکم پاک نبودن را از اشیاء برداشت. ( 2)
 معلوم نیست وقتی در دنیا چیز نجسی وجود ندارد چرا بهاءالله می نویسد:
و حکم شده است به پاکی اکبر و شستن آن چه غبار گرفته تا چه رسد به چرک های جامد و غیر آن ، از خدا بترسید و از پاک کنندگان باشید هر چیز کثیفی را با ابی که رنگ و بو و مزه آن تغییر نکرده است پاک کنید  مبادا آبی را که بر اثر هوا یا چیز دیگر تغییر کرده به کار برید. ( 3)
بهاءالله از سوئی همه چیز را پاک می دانند و از سوی دیگر امر میکند با آب پاک !!! که مزه و بو و رنگش تغییر نکرده اشیاء را پاک کنید

بهاءالله ميگويد: قد حکم الله بالطهارة علي ماء النطفة رحمة من عنده علي البرية اشکرو بالروح و الريحان و لا تتبعوا من کان عن مطلع القرب بعيدا - حکم کرده است خداوند بطهارت و پاکي آب نطفه (مني) از جهت رحمت بر خلق تا او را شکر کنند بروح و ريحان و تابع نشوند از کسيکه از مظهر قرب دور است. (4)
 تعجب در اينجا است که: ميرزا با اينکه برخلاف بهداشت و برخلاف نظافت و طهارت، مني را طاهر دانسته است، تازه منت بزرگي هم بگردن پيروان خود گذاشته و ميگويد: اين حکم رحمتي است از جانب پروردگار جهان درباره مردم، و شما بايد خدا را سپاسگزاري کنيد، و در مقابل اين آزادي خرم و خندان گرديد. (5)

دين مقدس اسلام به مسئله‏ ي طهارت و نظافت اهميت فوق‏ العاده ‏اي قائل است. براي فهم حقيقت اين مطلب، لازم است به ابواب مختلف طهارت که در کتب احاديث فقه منعقد است مراجعه کرده میبینیم که در باب طهارت اسلام مي‏گويد:  
خون و بول و غائط و سگ و خوک و مني و شراب و ميت و کافر نجس هستند که هر يک از آنها به نحو مخصوص و با يکي از مطهرات پاک مي‏شوند. ولي ميرزا بها مي‏گويد: تمام اشيا طاهر و پاک بوده و حکم نجاست را رفع کرديم.  
جناب بهاء غافل از آن بود که: امور تکويني قابل تغيير و تبديل نمي‏باشند. طهارت و نجاست اشيا از نظر فطرت و طبيعت است.  
تعجب در اينجا است که: پس از اين تجلي صفات و اسماء که (بقول جناب بهاء) همه اشياء را تطهير کرده و نجاستي باقي نگذاشته است، چگونه ميکروب هائي که مخصوص سگ و گوشت خوک و خون و سائر نجاسات است: از بين نرفته و همينطور باقي مانده ‏اند.

جناب بهاء از آن غفلت داشته است که: امور تکويني قابل تغيير و تبديل نباشد، و طهارت و نجاست اشياء از نظر فطرت و طبيعت است، سگ و خوک اگر سزاوار انس و تماس هستند براي هميشه همينطور است و اگر کثيف و پليد و نجس باشند باز هميشگي است، و تبديل حکم در آنها مانند اينست که بگوئيم: حسن اخلاق حميده و ناپسند بودن برخي از صفات رذيله قابل تغيير و تبديل است
 عبدالبهاء نيز گفته است: اما اس اساس آيين يزدان را تغيير و تبديلي نبوده و نيست مثلا خصائل حميده و فضائل پسنديده و روش پاکان و کردار بزرگواران و رفتار نيکوکاران از لوازم آيين يزدان است اين ابدا تغيير ننموده و نخواهد نمود.  (6)
آري شما ميتوانيد در پاسخ ما بگوئيد: جناب بهاء و دوستان ايشان که بنظر عبدالبهاء از نيکوکاران و پاکان بوده ‏اند، آیا از بول و غائط و سائر نجاسات اجتناب نميکردند، و نجاساتي را که در ميان جميع ملل و طوائف مختلفه جهان داراي کثافت و قذارت هستند، ايشان تميز و پاک و نظيف و پسنديده و طاهر ميدانستند، و بقول عبدالبهاء رفتار و کردار نيکوکاران ابدا تغيير نخواهد نمود. 

ميرزا بهاء مانند برخي از بيخردان ظاهر پرست (که از آب دماغ و دهن خود دوري کرده ولي از بول و غائط و سگ و خوک پرهيز نميکنند دست به غذا نميزنند ولي خون را ميمکند از يک ظرف غذا نميخورند ولي آبجو را بسر ميکشند) تمام نجاسات را در آب دريا پاک کرده و حکم طهارت را بر همه پليدي ها جاري ساخته است، و در عين حال در همان باب ميگويد: و الذي يري في کسائه و سخانه لا يصعد دعائه الي الله - کسيکه در لباس او چرکي بود دعاي او بسوي خدا بلند نميشود.(7)

 
آري فرق دين مقدس اسلام با بهائيت اينست که: اسلام در سيزده قرن پيش در مقام بهداشت و آداب زندگي و براي صحت و عافيت و روحانيت بشر، دستورهايي داده است که تازه  اکنون به برخي از اسرار و حقائق آن‏ها پي برده ‏اند.  
در صورتيکه در قاموس هاي آنروز اثري از ميکروب هائي که علم امروز از سگ يا خوک يا بول يا خون کشف کرده است، و آن امراض و گرفتاري هائي که از همين نجاسات دامنگير انسان ميشود، نبوده است  
ولي ميرزا بهاء پس از روشن شدن و حسي و ثابت و کشف شدن مضار و خسارتهاي وارده از همين نجاسات: ميگويد همه‏ ي اشياء در بحر طهارت غوطه ‏ور شده ‏اند، زيرا آنها همه مظاهر اسماء و صفات ما هستند.  

 

پی نوشت :

1. اقدس، ميرزا حسينعلي بها، ص 22، ص 11.
2 . اقدس چاپ تهران ص 74
3 . گنجینه حدود و احکام 81
4. اقدس (ص 22 س 2)
5 .به سوی حقیقت .علیرضا روزبهانی ص 96
6 . مکاتيب جلد اول صفحه 456
7 . اقدس ص 22 س 19

 

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.