آیا کتاب مقدس هر شخصی که کار خارق العاده ای انجام می دهد را برحق می داند؟

  • 1397/09/04 - 21:08
کتاب مقدس به صراحت می گوید که نمی توان هر امر خارق العاده ای را مقدس و از منبعی درست دانست عهدین از کسانی نام می برد که باطل بوده اما توانایی انجام کارهای خارق العاده ای را دارند.

کتاب مقدس به صراحت می گوید که نمی توان هر امر خارق العاده ای را مقدس و از منبعی درست دانست  عهدین از کسانی نام می برد که باطل بوده اما توانایی انجام کارهای خارق العاده ای را دارند.

الف: شیطان

شیطان از جمله موجوداتی است که قدرت و توانایی انجام کارهای بسیار عجیبی را دارد و حتی در قالب فرشتگان درآمده و انسان ها فریب می دهد. نمونه ای از قدرت او در داستان ایوب پیامبر باب دوم آمده است. در آیه 7 درباره قدرت شیطان می گوید: " پس شیطان از حضور خداوند بیرون رفته ایوب را از کف پا تا فرق سر به دملهای سخت مبتلا ساخت." شیطان حتی قصد فریب حضرت عیسی را می کند. " پس ابلیس او را به کوهی بسیار بلند برد و همه ممالک جهان و جلال آنها را به او نشان داد و به وی گفت : اگر افتاده مرا سجده کنی همانان این همه را به تو می بخشم."[1] پولس می گوید شیطان برای فریب انسان ها حتی خود را در قالب فرشتگان به انسان نشان می دهد."وعجب نیست، چونکه خود شیطان هم خویشتن را به فرشته نور مشابه می سازد.پس امر بزرگ نیست که خدام وی خویشتن را به خدام عدالت مشابه سازند."[2]

ب: وحش

از جمله معجزه گران باطل وحش است که در آخر الزمان ظاهر می شود و افراد بسیاری را می فربیند. او حتی توانایی دارد تا به مجسمه های سنگی قدرت تکلم بدهد. [3]

ج: انبیای کاذب

ارمیای نبی در کتاب ارمیا 14: 14 می گوید وقتی از اخبار برخی از انبیاء با خداوند متعال صحبت کردم  خداوند متعال فرمود: " انبیاء به نام من دروغ می گویند  من آنها را نفرستادم و به آنها دستوری ندادم و یک کلمه هم به آنها نگفتم  رویاهایی که آنها از آن سخن می گویند از جانب من نیست و پیشگویی هایشان همه خیالی و بی ارزشند." شبیه به همین مضامین در کتاب حزقیال 22: 28 نیز درباره انبیای دروغین آمده است. در کتاب میکاه 3: 11 اشاره می کند که برخی از این پیشگویی ها با اغراض مادی به هدف کسب درآمد انجام می شود. قرآن کریم افرادی در میان اهل کتاب اشاره می کند که با اغراض مادی اموری را به خدا نسبت می دهند از جمله در  سوره آل عمران آیه 78 می فرماید: وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَفَريقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ وَ ما هُوَ مِنَ الْكِتابِ وَ يَقُولُونَ‏ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ ما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ يَقُولُونَ‏ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ. در ميان آنها [يهود] كسانى هستند كه به هنگام تلاوت كتاب (خدا)، زبان خود را چنان مى‏گردانند كه گمان كنيد (آنچه را مى‏خوانند،) از كتاب (خدا) است؛ در حالى كه از كتاب (خدا) نيست! (و با صراحت) مى‏گويند: «آن از طرف خداست!» با اينكه از طرف خدا نيست، و به خدا دروغ مى‏بندند در حالى كه مى‏‌دانند. در عهد جدید نیز به شدت درباره انبیای کذبه هشدار داده شده است عیسی مسیح اخطار می دهد که بعد از او مسیحیان کاذب و انبیای دروغین خواهند آمد که حتی برگزیدگان خدا از فتنه های آنها در امان نیستند. "اگر آن روزها کوتاه نمی شد هیچ بشری جان سالم به در نمی برد ... در آن زمان اگر کسی بگوید مسیح اینجاست یا آنجاست باور مکنید زیرا مسیحیان کاذب و پیامبران دروغین برخاسته، آیات و معجزات عظیم به ظهور خواهند آورد تا اگر ممکن باشد حتی برگزیدگان را گمراه کنند."[4] بسیاری از این افراد با انجام کارهای عجیب مدعی ترویج مسیحیت هستند اما حضرت عیسی از آنها اعلام بیزاری خواهد کرد. "نه هرکه مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد بلکه آنکه اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد بسا در آن روز مرا خواهند گفت: «خداوندا، خداوندا، آیا به نام تو نبوّت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟  آنگاه به ایشان صریحاً خواهم گفت که «هرگز شما را نشناختم! ای بدکاران از من دور شوید!» "[5] قرآن کریم در سوره مائده آیه 116 به اعلام برائت حضرت عیسی نسبت به کسانی که به اسم دین راستین در مسیحیت انحراف ایجاد کردند اشاره می کند. در مکاشفه یوحنا به برخی از شیاطین اشاره می کند که در کلیسا ها ساکن هستند.[6] همچنین از زنی به نام ایزابل نام می برد که در کلیسای« طیاتیرا» ساکن شده و خود را نبیه می نامد و بندگان خدارا تعلیم می دهد و اغوا می کند که مرتکب زنا و خوردن قربانی های بتها شوند.[7] همچنین به کنیسه هایی که به اسم یهود کارهای شیطانی می کنند. اشاره می نماید.[8] در رساله یوحنا4: 1 به مسیحیان توصیه می شود که فریب هر پیشگویی  را نخورند." ای عزیزان به هر نبوتی اعتماد نکنید بلکه آنها را بیازمایید تا ببینید که آیا در واقع از جانب خداست یا نه زیرا عده زیادی هستند که به سرتاسر دنیا رفته به دروغ نبوت می کنند." پیشگویی شده در آخر الزمان نبی کاذب و وحش معجزات زیادی ظاهر میسازند یوحنا در مکاشفه مینویسد: و وحش گرفتار شد و نبی کاذب با وی که پیش او معجزات ظاهر می‌کرد تا به آنها آنانی را که نشان وحش را دارند و صورت او را می‌پرستند، گمراه کند. [9]

د: جادوگران

از جمله  کسانی  که با حیله مردم را فریب داده  و گمراه می کنند جادو گران هستند که در کتاب مقدس به شدت با آنها مبارزه کرده وآنها را  منحرف و باطل می داند و بیان می کند که در حکومت الهی جایی برای آنها وجود ندارند و جایگاه آنان در دوزخ پیش بینی شده است." اما سگان، جادوگران، زنا کاران، آدم کشان و بت پرستان و همه کسانی که در قول و فعل دروغگو هستند درخارج از شهر هستند."[10] در کتاب اعمال رسولان 13: 6-8، از یک جادوگر و نبی کاذب یهودی به نام باریشوع یا علیما نام می برد که در صدد انحراف مردم بود. با توجه به موارد ذکر شده نمی توان هر کسی را که ادعای معجزه و یا امر خارق العاده ای دارد را به عنوان یک فرد الهی  تلقی کرده  و عقاید او را به عنوان عقیده ای الهی و حقیقی قبول کرد.

پی‌نوشت:

[1] متی 4 : 8-9
[2] دوم قرنتیان11: 14-15
[3] دوم تسالونیکیان 2: 9 و مکاشفه 13: 14-15
[4] متی24: 22-24
[5] متی 7: 21-23
[6] مکاشفه 2: 12-13
[7] مکاشفه2 :20
[8] مکاشفه 2: 9
[9] مکاشفه 19: 20
[10] مکاشفه 22: 15و مکاشفه21: 8

بازنشر