زرتشت هیچ‌گاه قربانی را ممنوع نکرد

  • 1400/04/28 - 12:02
در باور زرتشتی، جهان از روح گاو (گئوش اوروان) آفریده شده، لذا گاو قداست دارد. از سویی در عصر زرتشت، برخی گاوها را شکنجه و زجرکش و اینگونه قربانی می‌کردند. پس زرتشت در دفاع از هویت گاوها، با آنان مخالفت کرد. لکن زرتشت هیچگاه با اصل قربانیِ حیوانات مخالفت نکرد. فقط در شیوه‌های آن تغییراتی صورت داد.

در اوستا، گاتها، هات 44، بند 20 آمده است که زرتشت نسبت به شکنجه و قربانی کردنِ گاوها اعتراض می‌کند [پورداود، گاتها کهن‌ترین بخش اوستا، ص 520] و برخی از موبدان زرتشتی، این را شاهدی بر ممنوعیت هرگونه قربانی در آیین زرتشتی می‌پندارند و این را نشانگر صلح‌دوستی و انسانیت خود می‌خوانند!
در پاسخ باید بگوییم اولاً دروغ گفتن نشانگر انسانیت نیست! ثانیاً به ادعای اوستا، دشمنان زرتشت، گاوها را در راه دیوها، شکنجه و زجرکُش می‌کردند. اگر زرتشت، به این رفتار اعتراض کرد، به معنی مخالفت با اصلِ قربانی کردن نیست. ثالثاً در دیگر بخش‌های اوستا به روشنی قربانی کردن حیوانات در راه اهورامزدا ستایش شده است. همچنین کشتن مورچه و لاک‌پشت و قورباغه و ... در آیین زرتشتی کردار نیک شمرده می‌شود. رابعاً موبد کورش نیکنام گفته است: «قربانی کردن که در سرودهای زرتشت، از کارهای ناپسند شمرده شده، مراسمی بوده که در آن انسان برای رسیدن به هدفی غیر از خوردن گوشت گوسفند، گاو و حیوان دیگر آن را انجام داده و با شادمانی و فریاد، خشنودی خود را از قربانی کردن در راه خدایان پنداری بیان داشته و ارزش انسان بودن خود را با کشتار بی‌رحمانه حیوانات ثابت می‌کرده است». [تارنمای موبد کورش نیکنام، پاسخ به پرسش‌ها] پس در زرتشتی‌گری، قربانی کردنِ حیوانات، بدون شکنجه و برای مصرف گوشت آنان کاملاً پذیرفته شده است.

پی‌نوشت:
ابراهیم پورداود، گاتها کهن‌ترین بخش اوستا، تهران: انتشارات اساطیر، 1384.

تولیدی

دیدگاه‌ها

کانال تلگرامی نقد و بررسی زرتشت و باستانگرایی، مربوط به تیمِ ادیان‌‌نت: @n_bastan

اطلاعات شما کاملا اشتباه هستند.. حضرت زرتشت بزرگ با شکنجه گاو ها فقط مخالفت نکرد، بلکه با کشتار هر حیوانی نه تنها گاو مخالفت کرد! چون زرتشت معتقد است که برای خوشنود ساختن اهورمزدا جان موجودی را که خودش به او جان داده، گرفتن هدیه محسوب نمیشود. و این غلط و اشتباه است ! شما هم من درآوردی چیزی ننویسید و دین مارا اینگونه بد نشان ندهید. چون دروغی بیش نیست!

خانم نیلوفر لطفاً برای سخنان خود از اوستا سند ارائه کنید. چون آنچه میگویید (مخالفت زرتشت با قربانی کردن حیوانات) در هیچ جای اوستا نیامده است. تنها از شکنجه گاو هنگام قربانی نهی کرده است. نه اصل قربانی. لطفاً سند ارائه کنید. همچنین بدانید که قربانی کردن حیوانات هنوز هم در میان زرتشتیان وجود دارد و قبلا‌ هم وجود داشته است. سنت قربانی در ایران باستان و شریعت زرتشتی: [http://www.adyannet.com/fa/tags/%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C]

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.