نفوذ یهود در اسلام توسط تصوف

  • 1396/05/29 - 11:05
محققین بر این باورند که پیدایش تصوف به‌صورت تصادفی نبوده و ایجاد آن را از جمله برنامه‌های زیرکانه یهود برای اسلام می‌دانند. چنانچه رهبانیت ایجاد شده در مسیحیت را به‌وسیله پشمینه‌پوشی در اسلام وارد کردند تا مسلمانان را در انفعال و سستی قرار دهند و تا بتوانند روحیه جهاد و مقاومت را از آنها بگیرند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اکثر محققین پشمینه‌پوشی صوفیه را از زاهدان و راهبان مسیحی می‌دانند ولی برخی محققین منشأ اصلی آن را یهود معرفی کرده‌اند. زیرا معتقدند که حتی پشمینه‌پوشی راهبان مسیحی نیز از برنامه‌های یهود است که در مسیحیت وارد شد. چراکه یهودیان سعی کردند (پشمینه‌پوشی) را برای استمرار رهبانیت در آئین مسیح، همیشه حفظ کنند و چون در خمود (سست و خاموش) نگه‌داشتن مسیحیت نتایج خوبی برای یهود داشت، آن را به اسلام نیز انتقال دادند. [خرقه صوفیان، ص 51] تا بتوانند با ایجاد رهبانیت در مسلمانان، آن‌ها را در حالت انفعال نگه‌داشته و روحیه جهاد و مبارزه را از آن‌ها بگیرند. حتی برخی از محققین نه‌تنها پشمینه‌پوشی بلکه طرح‌ریزی و رخنه صوفیه در اسلام را برنامه زیرکانه یهود دانسته که موفق به اجرای آن شده‌اند.

پی‌نوشت:
وعیدی بهشهری، عباس، خرقه صوفیان، نشر راه نیکان، تهران، 1384، ص 51

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.