آموزه‌ی فدا و اشکالات وارد بر آن

  • 1396/05/17 - 15:33
آموزه‌‌ی فدا که در دین مسحیت وجود دارد هم از لحاظ عقلی و هم از لحاظ نقلی قابل اتنقاد و اشکال است، و کسانی که اعتقاد به این آموزه دارند، باید در اعتقادات خود یک بازنگری انجام بدهند، تا با فضایی به دور از تعصب به حقیقت مطلب دست پیدا کنند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مسیحیان معتقد هستنند که حضرت عیسی (علیه السلام) فدا شده و بالای صلیب جان سپرده است، تا کفاره‌ی گناهان بشر باشد. چون به اعتقاد مسیحیان تمام انسان‌ها به خاطر گناه حضرت آدم (علیه السلام) ذاتا گناهکار هستند! حتی نوزاد تازه متولد شده! این اعتقاد مملو از اشکالات است، که به چند مورد از آن اشاره خواهم کرد. چرا باید نوزاد تازه متولد شده گناهکار باشد، مگر آن نوزاد اراده و اختیاری از خود دارد؟! مسیحیان می‌گویند، چون حضرت مسیح خود را فدا کرد، گناه انسان ها بخشیده شد! در اینجا سوال می‌کنیم که آیا انسانهای قبل از حضرت مسیح همه گنهکار از دنیا رفته اند! چون تا آن موقع که فدا صورت نگرفته بود، پس همه‌ی آنها گنهکار از دنیا رفته اند! در کتاب مقدس راه های دیگر برای آمرزش گناهان وجود دارد، مثلا: «هرگاه تقصیرات مردم را بدیشان بیامرزید، پدر آسمانی شما، شما را نیز خواهد آمرزید». (ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس، متی 6 : 14-15) این عبارت از کتاب مقدس نشان می‌دهد که آمرزش گناهان اختصاص به فدا ندارد! بنابراین، هم از لحاظ عقلی و هم از لحاظ نقلی آموزه‌ی فدا، اشتباه و غیر قابل قبول است.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.