افزودن نظر جدید

درست است؛ نباید معجزات انبیاء را با قواعد طبیعی سنجید، وگرنه نه مرده‌ای زنده شده، نه کوری شفا داده شده، نه دریایی شکافته شده، نه عصایی تبدیل به اژدها شده و نه ...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.