افزودن نظر جدید

منشور کوروش بزرگ از زبان بابلی ها نوشته شده است. این که به خدایان سرزمین های دیگر احترام بگذاری نشانه پرستش نیست. آیین و خدایان بابلیان هیچ گاه ارتباطی با ایرانیان نداشته است. اسناد بسیاری از مورخین مطرح هستند که نظریه شما را رد می کنند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.