افزودن نظر جدید

کاری هم که شما کردید غیر از تقطیع نیست! مرحوم‌امام بعد از این جمله چه میفرمایند؟! نمیفرمایند که این‌ها بخشی از حقیقت قرآن است و تفسیر این علما کل حقیقت قرآن نیست؟! اینطور که شما برداشت کردید فعلی‌هذا امام محیی‌الدین رو هم قبول نداره!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.