افزودن نظر جدید

واقعا اراجیف بامزّه‌ای بود! میفرمایید که طرف تحت تقییب اینترپله؟ هاهاهاهاها این مکتب دفترو دستکی نداره مثل فرقهٔ بهایی ها. کسی‌ ادعای خدایی نکرده و به شدت هم با وارد سیاست شدن و کار سیاسی کردن مخالف هستند. پولی‌ نه به کسی‌ داده می‌شه، نه از کسی‌ گرفته می‌شه. مطالب مفید معنوی استاد الهی در چندین کتاب و سایت منتشر شده و هر کسی‌ میتونه بهشون مراجعه کنه. دشمنان این راه یه سری بی‌ سود به ظاهر درویش هستند که اکثرا یا معتاد هستند یا درگیر! و چون خود استاد الهی گفتن وارد اجتماع بشین و ‌درون اجتماع دینداری کنین، و فرزندان و نوع‌های ایشون همه تحصیلکرده هستند، این چشمه یارسان رو که میگن توا خانقاه بشین و هو‌ بکش و تریاک بزن رو کور کرده. میشینن یه جاهایی‌ که صداشونم به جایی‌ نمیرسه ضدّ خانوادهٔ الهی مطالبی بدون مستندات میزنن که زهر خودشون رو بریزن. اما خوب این مشتی که به شیشه می‌زنین...عکسلعملش به خودتون برمیگرد. مردان خدا از یه جنس دیگن... هر کسی‌ درس خوند در خارج نمی‌شه بهش تهمت انگلیسی بودن و جاسوس بودنو زد. هر گردی گردو نیست. یون کسانی‌ هم که با خواندن یون چرندیات گمراه میشن، همون بهتره بشن. استاد الهی نیزی به کسی‌ نداره، فرزندنشم زندگی‌ اددیشونو می‌کنن و رهروانشون هم کار عملی‌ روی خودشون انجام میدان و با سیاست و دنیای کثیف از نوع شما که پول میگیرین این مطالب بی‌ اثاثو بنویسین کاری ندران.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.