افزودن نظر جدید

کورش بزرگ فقط واسه فراماسونها بزرگ هست!!! ماسون اعظم بوده. اسناد و مدارک اون قدر زیاد هست که قبول کردئنش فقط به شجاعت نیاز داره. کافیه کسی خودشو به خواب نزده باشه اون قوت این رو قبول میکنه !!!! این جا : http://www.adyannet.com/news/16794
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.