افزودن نظر جدید

اشتباه در هر دینی که باشه اشتباهه شاید به خاطر نوع تغذیه ی گوسفند که فقط گیاه می خورده ادرار و پشکلش در میزان آلودگی با انواع مشتبه قابل مقایسه نباشد امّا شما دوست خوب من حاضرید که با ادرار همان گوسفند استحمام کنین؟ به استناد توصیه ی پاک بودنش در اسلام؟ یا با پشکلش چیزی رو پاک کنین چون پاکه؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.