افزودن نظر جدید

ادرار استریل هست اما وقتی از ناحیه تناسلی خارج میشود تمام میکروبها و قارچهای ناحیه را با خود حمل میکند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.