کتاب "اصـــول کــافــی" جلد 4

اصول كافي

شیخ ابو جعفر محمّد بن یعقوب بن اسحق رازی معروف به کُلِـینی، شیخ کلینی، «ثقه‌الاسلام کلینی»، دانشمند و فقیه و محدث شیعه در نیمه اول قرن ۴ (قمری) می زیست.
اصول کافی یکی از مهم‌ترین و معتبرترین کتب حدیثی شیعه اثر ثقةالاسلام کلینی متوفی ۳۲۹ است. ایشان در مدت ۲۰ سال این کتاب را گردآوری کرده‌است.
موضوع این کتاب حدیث است که در سه بخش می‌باشد:

- اصول، شامل روایات اعتقادی
- فروع، حاوی روایات فقهی
- روضه، شامل احادیث متفرقه

اصول کافی، در هشت عنوان (فصل) به تبیین اصول اعتقادی شیعه و برخی مطالب دیگر که با مسائل اعتقادی ارتباط دارد، پرداخته‌ است. عناوین این کتاب عبارتند از:

    العقل و الجهل
    فضل العلم
    التوحید
    الحجة
    الایمان و الکفر
    الدعاء
    فضل القرآن
    العشرة

( با ترجمه و شرح حاج سيد جواد مصطفوي )