شریعت سهل و آسان

به یقین اسلام یک دین جهانى و براى تمام مناطق روى زمین در تمام اعصار و قرون است و در عین حال شریعت سمحه و سهله و کاملا آسان مى باشد، فکر کنید پنج بار شستن پاها در شبانه روز در نقاط مختلف دنیا چه مشکلات مهمّى ایجاد مى کند و گروهى را به سبب این سخت گیرى، از وضو و نماز بیزار مى سازد.
و این است نتیجه اجتهاد در برابر نص و رها ساختن روایات مسح.
این احتمال نیز منتفى نیست که قسمتى از روایات غسل (البتّه نه همه آنها) در عصر بنى امیّه که بازار جعل احادیث رونق گرفت و معاویه مبالغ کلانى براى بعضى جاعلان حدیث قرار داد، جعل شده باشد، زیرا همه مى دانستند که على(علیه السلام) طرفدار مسح پاهاست و معاویه اصرار داشت در همه چیز بر خلاف آن حضرت عمل کند.
لطفاً به دو حدیث زیر دقّت کنید:
1ـ در صحیح مسلم آمده است که معاویه به سعد بن ابىوقّاصدستور داد نسبت به امیرمؤمنان على(علیه السلام) سبّ و لعن کن! (زیرا سعدجدّاً از این کار خوددارى مى کرد) سعد گفت : از رسول خدا سه فضیلت درباره على(علیه السلام) شنیدم که هرگز آن را فراموش نمى کنم و اى کاش یکى از آنان از آن من بود که آن را بر ثروت هاى عظیم ترجیح مى دادم. سپس داستان جنگ تبوک و جمله «اما ترضى أن تکون لى بمنزلة هارون من موسى» و داستان جنگ خیبر و جمله مهمّى را که پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) درباره على(علیه السلام) فرمود و داستان مباهله را بیان کرد.(1)
این حدیث به خوبى نشان مى دهد که معاویه براى مخالفت با امیرمؤمنان على(علیه السلام) تا چه حد اصرار داشت.
2ـ از روایات زیادى استفاده مى شود که دو گروه در قرون اوّل اسلام اقدام به جعل احادیث کرده اند.
گروه اوّل جمعى از افراد به ظاهر صالح و زاهد (امّا ساده لوح) بودند که به قصد قربت جعل حدیث مى کردند، از جمله گروه ظاهراً دیندارى بودند که براى ایجاد رغبت در مردم به تلاوت قرآن، احادیث عجیب و غریبى در فضایل سوره ها وضع کرده و به پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله)نسبت دادند و متأسّفانه تعداد آنها کم نبود!
دانشمند معروف اهل سنّت قرطبى در کتاب تذکار (صفحه 155) مى گوید: اعتبارى به روایاتى که جاعلان احادیث دروغین در فضیلت سوره هاى قرآن جعل کرده اند نیست. این کار را جماعت کثیرى درباره فضایل سور قرآن (بلکه) درباره فضایل سایر اعمال نیز مرتکب شدند. به قصد قربت وضع حدیث کردند و گمان بردند از این طریق مردم را به فضایل اعمال دعوت مى کنند (و هیچ گونه منافاتى میان دروغ که بدترین گناهان است با زهد و فقاهت نمى دانستند!!).
همین دانشمند (قرطبى) در صفحه بعد کتاب خود از «حاکم» و بعضى دیگر از شیوخ محدّثین نقل مى کند که یکى از زهّاد، داوطلبانه (و به قصد قربت) احادیثى در فضیلت قرآن و سوره هاى آن جعل کرد. هنگامى که از او پرسیدند چرا این کار را کردى؟ گفت: من دیدم مردم نسبت به قرآن کم توجّه شده اند، دوست داشتم رغبت آنها را به قرآن زیاد کنم، و هنگامى که به او گفتند پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) فرمود : «من کذب علىّ فلیتبوء مقعده من النار ; هر کس به من دروغ ببندد، جایگاه خود را در آتش آماده کرده است» در جواب گفت: پیغمبر فرموده «من کذب علىّ...» یعنى کسى که بر ضدّ من دروغى بگوید، من این دروغ ها را به نفع پیغمبر(صلى الله علیه وآله) مى گویم!!
قرطبى درنقل این گونه احادیث تنهانیست،جمع دیگرى ازدانشمندان اهل سنّت نیز آن را نقل کرده اند (براى توضیح بیشتر به کتاب نفیس الغدیر جلد پنجم بحث «کذّابین و وضّاعین» مراجعه کنید).
گروه دوّم کسانى بودند که در برابر گرفتن پول هاى کلان به وضع حدیث به نفع معاویه و بنى امیّه و ذمّ امیرمؤمنان على(علیه السلام) پرداختند. از جمله «سمرة بن جندب» بود که مبلغ چهارصد هزار درهم از معاویه گرفت و این حدیث را در ذمّ على(علیه السلام)و مدح قاتل او وضع کرد و گفت آیه شریفه (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ...)(2)درباره عبدالرحمان بن ملجم قاتل على(علیه السلام) نازل شده و آیه شریفه (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُعْجِبُکَ قَوْلُهُ فِى الْحَیَاةِ الدُّنْیَا...)(3) درباره على(علیه السلام).(4)نعوذ بالله من هذه الأکاذیب.
بنابراین جاى تعجّب نیست که براى مخالفت با على(علیه السلام) روایاتى درباره شستن پاها در وضو جعل کرده باشند.
* * *
1. صحیح مسلم، جلد 7، صفحه 120 .
2. سوره بقره، آیه 207 .
3. سوره بقره، آیه 204 .
4. ابن ابى الحدید معتزلى، طبق نقل منتهى المقال، شرح حال «سمرة».