دلايل مؤمن بودن ابوطالب

پرسش:

آيا ابوطالب مؤمن بوده است؟ به چه دليل؟!

پاسخ:

1 . اصبغ ابن نباته كه از روات مورد وثوق اهل سنت است از اميرالمؤمنين نقل مى كند:
به خدا قسم پدرم ابوطالب و جدم عبدالمطلب و هاشم و عبد مناف هرگز بت را عبادت نكردند.

2 . خطبه عقد پيامبر و حضرت خديجه را كه حضرت ابوطالب انشاء كرد، حكايت بر اعتقاد به توحيد و نبوت ابراهيم و اسماعيل دارد «الحمد لله الذى جعلنا من ذرية ابراهيم...»

3 . سليمان بلخى حنفى در ينابيع الموده از موفق بن احمد خوارزمى از محمد بن كعب روايت كرده كه ابوطالب به فرزندش على(عليه السلام) دستور داد همواره پشتيبان و كمك و يارى دهنده «پيامبر» باش. در نتيجه، اولا اقرار به پيامبرى پيامبر كرده است. ثانياً به فرزندش دستور داده از پيامبر پشتيبانى كند.

4 . جريان دفاع از پيامبر در شعب: اگر كسى به پيامبر ايمان نداشته باشد، اين چنين تا پاى جان از پيامبر دفاع مى كند. مگر بقيه عموهاى پيامبر چنين دفاعى از پيامبر داشتند؟! هيچ كس به اندازه ابوطالب از پيامبر دفاع نكرد.

5 . به فرزندش جعفر طيار دستور داد به او ايمان بياور، پشت سر پيامبر نماز بگزار. جعفر هم ايمان آورد و نماز گزارد و اين اشعار را ابوطالب سرود كه دليل بر ايمان اوست:
إن علياً و جعفراً ثقتي *** عند ملم الزمان و النوب
لا تخذلا و انصرا ابن عمّكما *** أخي لأمّي من بينهم و أبي
و الله لا أخذل النّبي و لا *** يخذله من بني ذو حسب
على و جعفر مورد وثوق من هستند، در روزهاى سخت و گرفتارى ها پشتيبان من هستند، وانگذاريد پسر عم خود را يارى نماييد، پسر برادر پدر و مادرى من، به خدا دست از يارى پيامبر بر نمى دارم، پيامبرى كه داراى حسب و نسب است.

در اين اشعار: 1 . دوبار اقرار به پيامبرى پيامبر نموده، 2 . بهترين فرزندانش را به پشتيبانى او واداشته، 3 . اعلام پشتيبانى شديد از پيامبر نموده، 4 . اقرار به توحيد هم در قسم اوست به بت ها قسم نخورده است; ديوان ابوطالب پر از اشعار توحيدى است.

6 . پيامبر بعد از وفات او گريه شديدى كرد و به اميرالمؤمنين على(عليه السلام) دستور داد او را چون بقيه مؤمنين كفن و دفن كنند و مدتى از خانه بيرون نمى آمد و براى او استغفار مى كرد. اگر مشرك بود پيامبر با } إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ{(1)براى او استغفار مى كرد؟!(2)

7 . براى دفاع از پيامبر ايمان خود را ظاهر نكرد تا بتواند در ميان مشركين از پيامبر دفاع كند و لذا تا وفات كرد خداوند به پيامبر دستور داد كه از مكه خارج شو كه ديگر ابى طالب نيست كه از تو دفاع كند و او هجرت كرد.

**************************************************************************************
1  . نساء (4): 116
2  . طبقات محمّد ابن سعد، شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحديد، الاسلام في العم وآباء، محمّد بن سيّد رسول برزنجى، خواص الامه، سبط ابن جوزى، تاريخ دمشق ـ ابن عساكر.