ولایت علی علیه السلام در قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله: در پاسخ به نوشته شیخ ابوسلمان عبدالمنعم بلوچ (چرا ولایت علی در قرآن نیست)

ولایت علی علیه السلام در قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله: در پاسخ به نوشته شیخ ابوسلمان عبدالمنعم بلوچ (چرا ولایت علی در قرآن نیست)

ولایت علی علیه السلام در قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله: در پاسخ به نوشته شیخ ابوسلمان عبدالمنعم بلوچ (چرا ولایت علی در قرآن نیست)[1]
مشخصات کتاب:
سرشناسه : عسکری، سیدمرتضی، 1293 - 1386.
عنوان و نام پدیدآور : ولایت علی علیه السلام در قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله: در پاسخ به نوشته شیخ ابوسلمان عبدالمنعم بلوچ (چرا ولایت علی در قرآن نیست)/ مرتضی عسکری.
مشخصات نشر : تهران: منیر، 1381.
مشخصات ظاهری : 151 ص.: نمونه.
شابک : 7500 ریال : 964-5601-95-9 ؛ 7500 ریال (چاپ سوم) ؛ 12000 ریال (چاپ پنجم) ؛ 22000 ریال (چاپ ششم)
یادداشت : این کتاب پاسخ به کتاب "از علمای شیعه بپرسید چرا نام علی در قرآن نیست" از ابوسلمان عبدالمنعم بلوچ است.