دانش رجال از دیدگاه اهل سنت

دانش رجال از دیدگاه اهل سنت

دانش رجال از دیدگاه اهل سنت[1]
مشخصات کتاب:
سرشناسه : جدیدی نژاد، محمدرضا، - 1348
عنوان و نام پدیدآور : دانش رجال از دیدگاه اهل سنت/ محمدرضا جدیدی نژاد
مشخصات نشر : قم: دار الحدیث، سازمان چاپ و نشر، 1382.
مشخصات ظاهری : ص 292
شابک : 964-7489-09-918000ریال ؛ 964-7489-09-918000ریال
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : کتابنامه: ص. 292 - 285؛ همچنین به صورت زیرنویس
موضوع : حدیث -- علم الرجال
موضوع : محدثان اهل سنت
شناسه افزوده : دار الحدیث
رده بندی کنگره : BP114/ج 4د2 1382
رده بندی دیویی : 297/264
شماره کتابشناسی ملی : م 82-10450
ص: 1
عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ سخنی با خواننده؛ پیش گفتار؛ مقدّمه؛ فصل اوّل: کلّیات؛ فصل دوم : شیوه شناخت رجال حدیث؛ فصل سوم: جرح و تعدیل؛ فصل چهارم: مصادر رجالی اهل سنّت؛ فصل پنجم: بررسی رجالی و اعتبار مصادر حدیثی؛ فصل ششم: بزرگان جرح و تعدیل اهل سنّت؛ فهرست منابع

فهرست:

مشخصات کتاب

اشاره

سخنی با خواننده

پیش گفتار

مقدّمه

فصل اوّل: کلّیات

فصل دوم : شیوه شناخت رجال حدیث

فصل سوم: جرح و تعدیل

اشاره

مقدّمه

گفتار اوّل : مبانی حجّیت جرح و تعدیل رجالی

گفتار دوم : شرایط عالمان جرح و تعدیل

گفتار سوم : آداب جرح و تعدیل

گفتار چهارم : موانع قبول جرح و تعدیل

گفتار پنجم : تعارض جرح و تعدیل

گفتار ششم : مراتب جرح و تعدیل

اشاره

مبحث اوّل : مراتب تعدیل

مبحث دوم : مراتب جرح

فصل چهارم: مصادر رجالی اهل سنّت

فصل پنجم: بررسی رجالی و اعتبار مصادر حدیثی

فصل ششم: بزرگان جرح و تعدیل اهل سنّت

فهرست منابع

پی‌نوشت:

[1]. کتابخانه دیجیتال قائمیه

دریافت فایلحجم فایل
PDF icon دانش رجال از دیدگاه اهل سنت 2.46 مگابایت