مناقب اهل بیت علیهم السلام از دیدگاه اهل سنت- بخش مربوط به امام رضا علیه السلام

مناقب اهل بیت علیهم السلام از دیدگاه اهل سنت- بخش مربوط به امام رضا علیه السلام

مناقب اهل بیت علیهم السلام از دیدگاه اهل سنت- بخش مربوط به امام رضا علیه السلام [1]
مشخصات کتاب:
عنوان و نام پدیدآور: مناقب اهل بیت علیهم السلام از دیدگاه اهل سنت / تالیف هاشمی، محمد طاهر، 1370 - 1292؛ به اهتمام و با مقدمه ناصر حسینی میبدی
مشخصات نشر: مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی، انتشارات، 1378.
مشخصات ظاهری: [چهل و پنج] ، 464 ص. جدول، نمونه، عکس
شابک: 964-444-218-015000ریال؛ 964-444-218-015000ریال؛ 964-444-218-015000ریال؛ 964-444-218-015000ریال؛ 964-444-486-8
وضعیت فهرست نویسی: فهرست نویسی قبلی
یادداشت: پشت جلد به انگلیسی: M. T. Hashemi Shafee. The hogiography of Holy prophet's family frome the view -point of the sunni sect.
یادداشت: چاپ دوم: 1381؛ 25000 ریال
یادداشت: کتابنامه
موضوع: چهارده معصوم -- مدایح و مناقب
موضوع: چهارده معصوم -- احادیث اهل سنت
موضوع: خاندان نبوت -- احادیث اهل سنت
شناسه افزوده: میبدی، ناصر، مقدمه نویس و مصحح
شناسه افزوده: بنیاد پژوهشهای اسلامی
رده بندی کنگره: BP36 / ه24م 8
رده بندی دیویی: 297 / 95
شماره کتابشناسی ملی: م 78-21864
عناوین اصلی کتاب شامل:
فضائل و مناقب حضرت امام علی الرضا علیه السلام؛ پاورقی

[1]. سایت قائمیه