حج و عمره در آینه فقه مقارن

حج و عمره در آینه فقه مقارن مقدادی، محمدعلی

حج و عمره در آینه فقه مقارن[1]

نويسنده: مقدادی، محمدعلی

ناشر: نشر مشعر
محل و سال نشر: تهران ؛ ۱۳۸۴

فهرست

مقدمه

وضو

نماز

اذان، اقامه

اذان‌های سحر و صبح در مدینه منوره و مکه مکرمه

الفاظ اذان

اقامه

الفاظ اقامه

نماز

نماز جماعت

قرایت حمد اقتدا کنندگان

نظم در صفوف نماز (تسویه صفوف)

فاصله بین صفوف در نماز جماعت

ماموم ازامام جماعت، جلوتر قرارنگیرد

خواندن ایه دارای سجده واجب درنمازجماعت اهل‌سنت

کیفیت اقتدا در بین نمازجماعت

اقتدا در غیرحالت قیام ورکوع

عدم لزوم تجافی

کیفیت نمازمسافردر نمازهای‌جماعت

قصر و اتمام

مسافت شرعی

مقدار فرسخ نزد مذاهب اهل‌سنت

مسافر، چگونه مقیم می‌شود؟

سجده بر مهر

عبور از مقابل نمازگزار

اوقات نمازهای پنجگانه

اوقاتی که نماز خواندن جایز نیست

جمع بین دو نماز در سفر وحضر

قرایت

حکم قرایت بسم الله الرحمن الرحیم در نماز

جهرو اخفات بسم‌الله الرحمن الرحیم در نماز

ایا بسم الله الرحمن الرحیم ایه‌ای از سور قرانی است؟

رکوع

ذکر رکوع

طولانی بودن قیام بعد از رکوع

ذکرسجده

تشهد

کیفیت تشهد

اشاره باانگشت سبابه در تشهد

علت طولانی شدن تشهد اهل سنت

سلام نماز

تکبیر، بعد ازسلام نماز

قنوت

تکتف

امین

خارج نشدن از مسجد هنگام نماز

نماز تحیت مسجد

تاکید برحضورمومنین درنمازجماعت

اقتدا به شخص مخالف درفروع

سلفیه نمازجماعت را واجب می‌دانند

خوابیدن در مسجد

خوردن واشامیدن در مسجد

حکم نماز در داخل‌کعبه‌معظمه

حکم نمازمیت در مسجدالحرام و سایرمساجد

حکم خواندن نماز درجلوی قبرمطهر پیامبرخدا (ص) وامامان

حکم خواندن نماز درقبرستان

ایاخواندن نماز درقبرستان حرام‌است؟

نحوه خواندن دعا در مسجدالنبی (ص) وحرم بقیع

حج و عمره

عمره

ارکان عمره

شرایط وجوب حج

ماه‌های حج

ارکان حج

انواع حج

نظریات مذاهب اسلامی درباره حج‌گزاری اهالی‌مکه

کدام افضل است؟ حج‌تمتع، حج‌قران، حج افراد

اعمال عمره تمتع

احرام قبل‌از میقات

محرمات احرام کفاره‌ها

واجبات حج

طواف قدوم

اضطباع و رمل برای‌مردان

نمازطواف و وجوب ادای‌ان نزد مقام ابراهیم (ع)

حکم بیتوته شب نهم‌ذی‌الحجه در سرزمین منا

وقوف در عرفات

وقوف درمشعرالحرام

ایا قربانی در حج افراد وحج‌قران

لازم است؟

ترتیب اعمال روز دهم ذی‌الحجه (عید قربان)

زمان رمی در روز دهم

محرمات باقیمانده پس ازحلق یاتقصیر در روز دهم

اعمال مکه‌مکرمه پس‌از اعمال روزدهم در منا

اوقات‌رمی‌جمرات درایام تشریق

(روزهای١٢١١١٠ ذی‌الحجه)

طواف وداع

حایض و طواف وداع

لزوم وجود محرم برای زن مستطیع

قرص جلوگیری برای ادای‌حج وعمره

حایض، می‌تواند طواف‌کند

طواف وداع درعمره‌مفرده

توصیه‌های مهم وضروری

زیارت قبور

زیارت قبر رسول‌خدا (ص)

فهرست منابع

 

پی‌نوشت:

[1]. حج و عمره در آینه فقه مقارن

دریافت فایلحجم فایل
PDF icon حج و عمره در آینه فقه مقارن مقدادی، محمدعلی1.75 مگابایت