جواهر الکلام فی معرفة الإمامة و الإمام-ادله امامت ـ جلد سوّم

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام-ادله امامت ـ جلد سوّم

این مجموعه با نگاهی نو، با تکیه بر اصول مسلم عقلی و با استفاده و ارجاع به مصادر و منابع اهل سنت، به مسئله امامت و ولایت پرداخته و به بهترین شکل آن را ارائه کرده و راهی را پیش روی حقیقت‌جویان قرار داده است. تا کنون ۵ جلد از این مجموعه به زبان فارسی به چاپ رسیده است.

نویسنده: آيت الله سيد على حسينى ميلانى

آیه تطهیر

پرینت صفحه آیه تطهیر
پرینت صفحه
مصداق اهل بیت کیانند؟
پرینت صفحه
نزول آیه تطهیر درباره اهل بیت / احمد بن حنبل [م 241]
پرینت صفحه
مسلم نيشابورى [م 261]
پرینت صفحه
ترمذی [م 279]
پرینت صفحه
حاکم نیشابوری [م 405]
پرینت صفحه
ذهبی [م 748]
پرینت صفحه
ابن کثیر [م 774]
پرینت صفحه
سیوطی [م 910]
پرینت صفحه
ابن حجر هیتمی [م 974]
پرینت صفحه
چند برداشت از این احادیث
پرینت صفحه
شواهدی دیگر بر نزول آیه تطهیر درباره اهل بیت
پرینت صفحه
استشهاد عبدالله بن عفیف ازدی در مقابل ابن زیاد
پرینت صفحه
اُمّ سلمه و یادآوری آیه تطهیر پس از شهادت امام حسین
پرینت صفحه
راویان احادیث نزول آیه تطهیر درباره اهل بیت
پرینت صفحه
راویان حدیث در زمان های مختلف
پرینت صفحه
صحّت حدیث و دیدگاه عالمان سنی در این باره
پرینت صفحه
1ـ احمد بن حنبل
پرینت صفحه
2ـ مسلم بن حجاج نیشابوری
پرینت صفحه
3ـ ترمذی
پرینت صفحه
4ـ ابن حبّان
پرینت صفحه
5ـ حاکم نیشابوری
پرینت صفحه
6ـ ذهبی
پرینت صفحه
7ـ ابن تیمیه
پرینت صفحه
8ـ فخر رازی
پرینت صفحه
9ـ ابن حجر مکی
پرینت صفحه
بررسی اسناد روایات طبری
پرینت صفحه
محمّد بن مثنی
پرینت صفحه
ابوبکر حنفی
پرینت صفحه
بکیر بن مسمار
پرینت صفحه
عامر بن سعد بن ابی وقاص
پرینت صفحه
سعد بن ابی وقاص
پرینت صفحه
مناقشه در عطیه عوفی
پرینت صفحه
اشکالی دیگر بر عطیه
پرینت صفحه
بیان حقیقت در قالب چند نکته
پرینت صفحه
توثیق عطیه از سوی عالمان اهل سنت
پرینت صفحه
مناقشه در خالد بن مخلّد
پرینت صفحه
مناقشه در موسی بن یعقوب
پرینت صفحه
مناقشه در عبدالرحمن بن صالح ازدی
پرینت صفحه
مناقشه در محمّد بن سلیمان اصفهانی
پرینت صفحه
مناقشه در عبدالله بن عبدالقدّوس
پرینت صفحه
نکاتی درباره شخصیت عکرمه
پرینت صفحه
1ـ طعن در دین
پرینت صفحه
2ـ تبلیغ خوارج و دعوت مردم به سوی آنان
پرینت صفحه
3ـ دروغ گویی
پرینت صفحه
نادرستی انتساب این قول به محمّد بن سائب
پرینت صفحه
گفتار ابن کثیر درباره مصداق اهل بیت
پرینت صفحه
اسناد قول ابن کثیر به ضحاک
پرینت صفحه
شرح حال ضحّاک بن مزاحم
پرینت صفحه
مردود بودن گفتار ابن کثیر
پرینت صفحه
خلاصه بحث
پرینت صفحه
اقرار برخی از عالمان بزرگ سنی
پرینت صفحه
سخن یکی از معاصران
پرینت صفحه
نقد و بررسی
پرینت صفحه
بررسی دلالت آیه تطهیر
پرینت صفحه
دلالت آیه بر افضلیت
پرینت صفحه
دلالت آیه تطهیر بر عصمت
پرینت صفحه
سخن ابن تیمیه در دلالت آیه تطهیر
پرینت صفحه
خلاصه مناقشات ابن تیمیه
پرینت صفحه
پاسخ به مناقشات ابن تیمیه
پرینت صفحه
تناقض در کلام ابن تیمیه
پرینت صفحه
اشکال دکتر سالوس به عصمت ائمه
پرینت صفحه
مناقشه عبدالعزیز دهلوی در آیه تطهیر
پرینت صفحه
معارضه روایت بیهقی با حدیث کساء
پرینت صفحه
لزوم یقین در اصول اعتقادات
پرینت صفحه
انحصار امامت در فرزندان امام حسین، ظلمی از جانب خدا!

آیه مباهله

پرینت صفحه داستان مباهله
پرینت صفحه
پیشنهاد مباهله از سوی نصرانیان
پرینت صفحه
نزول آیه مباهله و دستور خدا به پذیرش پیشنهاد از سوی رسول خدا
پرینت صفحه
تردید در میان نصارا
پرینت صفحه
آماده شدن اهل بیت برای مباهله
پرینت صفحه
ترس و تزلزل نصرانیان
پرینت صفحه
انصراف نصرانیان از مباهله و تن دادن به جزیه
پرینت صفحه
عاقبت مباهله کنندگان با پیامبران الاهی
پرینت صفحه
معنای مباهله
پرینت صفحه
راویان احادیث نزول آیه مباهله درباره اهل بیت
پرینت صفحه
صحابه و تابعین
پرینت صفحه
عالمان بزرگ سنی در دوره های مختلف
پرینت صفحه
تواتر حدیث مباهله
پرینت صفحه
نصوص حدیث در منابع معتبر اهل سنّت
پرینت صفحه
نکاتی درباره حدیث سعد بن ابی وقّاص
پرینت صفحه
ادامه احادیث مربوط به نزول آیه مباهله درباره اهل بیت
پرینت صفحه
روایت ابن شبه نمیری
پرینت صفحه
روايت حِبَری
پرینت صفحه
روایات طبری
پرینت صفحه
روایات سیوطی
پرینت صفحه
روایت زمخشری
پرینت صفحه
روایت ابن اثیر
پرینت صفحه
روایت حسکانی
پرینت صفحه
روایات ابن کثیر
پرینت صفحه
کتمان حقایق و تحریف در خبر مباهله
پرینت صفحه
1ـ کتمان اصل خبر
پرینت صفحه
2ـ کتمان حدیث مباهله
پرینت صفحه
حذف نام امیرالمؤمنین از حدیث
پرینت صفحه
شعبی و چگونگی نقل داستان مباهله از وی
پرینت صفحه
حذف نام امیرالمؤمنین و اضافه کردن «وناس من اصحابه»
پرینت صفحه
تحریف حدیث و اضافه کردن نام «عایشه و حفصه»!
پرینت صفحه
تحریف حدیث با حذف نام حضرت فاطمه
پرینت صفحه
1ـ سعید بن عنبسه رازی
پرینت صفحه
2ـ هیثم بن عدی
پرینت صفحه
دلالت آیه مباهله بر امامت امیرالمؤمنین
پرینت صفحه
خلاصه استدلال به آیه مباهله
پرینت صفحه
نتیجه استدلال به آیه مباهله
پرینت صفحه
دفع شبهات مخالفان
پرینت صفحه
مناقشات قاضی عبدالجبار
پرینت صفحه
بررسی اشکال ها
پرینت صفحه
مناقشات ابن تیمیه
پرینت صفحه
بررسی مناقشات ابن تیمیه
پرینت صفحه
گفتار ابوحیّان اندلسی در ذیل آیه
پرینت صفحه
مناقشه قاضی ایجی و جرجانی
پرینت صفحه
مناقشات ابن روزبهان
پرینت صفحه
مناقشات دهلوى
پرینت صفحه
مناقشات آلوسی
پرینت صفحه
مناقشات شیخ محمّد عبده
پرینت صفحه
مناقشه فخر رازی در سخن حمصی رازی
پرینت صفحه
بررسی کلام مرحوم حمصی رازی
پرینت صفحه
مناقشه ابوحیّان آندلسی به استدلال مرحوم حمصی
پرینت صفحه
کتاب نامه

منبع: کتابخانه آیت الله سید علی حسینی میلانی